Sony Xperia Z3 Compact - Bërja e një foto të ekranit

background image

Bërja e një foto të ekranit

Mund të rregjistroni imazhet e palëvizshme në çdo ekran në pajisjen tuaj si një foto të

ekranit. Fotot e ekranit që bëni ruhen automatikisht në Album.

Për të nxjerrë një pamje të çastit

1

Shtypni pak çaste tastin e energjisë derisa të shfaqet një dritare konfirmimi.

2

Trokitni lehtë .

Mund të nxirrni po ashtu një pamje të çastit duke shtypur për pak çaste tastin e energjisë dhe

tastin e volumit poshtë në të njëjtën kohë. Pas nxjerrjes së pamjes së çastit, mund t'i lëshoni

tastet.

Për të parë foton e ekranit tuaj

Zvarrisni shiritin e gjendjes plotësisht poshtë, pastaj trokitni lehtë mbi foton e

ekranit që dëshironi të shihni.

Gjithashtu mund të shihni fotot e ekranit tuaj duke hapur aplikacionin Album.