Sony Xperia Z3 Compact - Transferimi i kontakteve

background image

Transferimi i kontakteve

Ka disa mënyra për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re. Mund të sinkronizoni

kontaktet nga një llogari në linjë ose të importoni kontakte drejtpërdrejt nga një pajisje

tjetër.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një kompjuter

Xperia™ Transfer është një aplikacion që ju ndihmon të mblidhni kontaktet nga pajisja

juaj e vjetër dhe t'i transferoni ato në pajisjen tuaj të re. Xperia™ Transfer, në të cilin mund

të qaseni nga softueri Xperia™ Companion, mbështet pajisjet celulare që ekzekutohen

në iOS/iCloud dhe Android™. Nëse jeni duke kaluar nga një pajisje iOS, tipari i

Përputhjes së aplikacionit sugjeron aplikacione të barasvlershme të Android për

aplikacionet tuaja të iOS.
Për të përdorur Xperia™ Transfer, ju nevojitet:

Një kompjuter i lidhur me internetin.

Pajisja juaj e re Android™.

Një kabllo USB për pajisjen tuaj të re Android™.

Pajisja juaj e vjetër.

Një kabllo USB për pajisjen tuaj të vjetër.

Mund të mos ju duhet pajisja juaj e vjetër. Për pajisjet iOS, mund të lidhni drejtpërdrejt në

iCloud ose të përdorni një kopje rezervë vendore. Për pajisjet Sony që keni pasur më parë

mund të përdorni kopjet rezervë lokale.

Për të transferuar kontaktet në pajisjen tuaj të re

1

Kërkoni dhe shkarkoni Xperia™ Companion për Windows në

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ ose Xperia™ Companion

për Mac në http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/ nëse

softueri nuk është instaluar tashmë.

2

Lidheni pajisjen me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.

3

Pas instalimit me sukses, hapni softuerin Xperia™ Companion nëse nuk hapet

automatikisht dhe më pas klikoni

Xperia™ Transfer

dhe ndiqni udhëzimet

përkatëse për të transferuar kontaktet tuaja.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një llogari në linjë

Nëse i sinkronizoni kontaktet në pajisjen tuaj të vjetër ose në kompjuterin tuaj me një
llogari në linjë, për shembull, të Google Sync™, Facebook™ ose Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, mund t'i transferoni kontaktet tuaja në pajisjen e re duke përdorur atë

llogari.

Për të sinkronizuar kontaktet në pajisjen tuaj të re duke përdorur një llogari

sinkronizimi

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet> Llogaritë e

sinkronizimi.

3

Përzgjidhni llogarinë me të cilën dëshironi të sinkronizoni kontaktet tuaja dhe pastaj

trokitni lehtë mbi >

Sinkronizo tani.

Duhet të hyni në llogarinë përkatëse të sinkronizimit para se të sinkronizoni kontaktet tuaja me

të.

Metoda të tjera për transferimin e kontakteve

Ka disa mënyra të tjera për të transferuar kontaktet nga pajisja juaj e vjetër në pajisjen

tuaj të re. Për shembull, mund të kopjoni kontakte në një kartë kujtese, të përdorni
teknologjinë Bluetooth

®

ose t'i ruani kontaktet në një kartë SIM. Për më shumë

79

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

informacione të veçanta rreth transferimit të kontakteve nga pajisja juaj e vjetër, referojuni

udhëzuesit përkatës të përdorimit.

Për të importuar kontaktet nga një kartë kujtese

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Shtypni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Importo kontaktet > Karta SD.

3

Përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Përzgjidhni skedarët që dëshironi të importoni dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për të importuar kontakte duke përdorur teknologjinë Bluetooth

®

1

Sigurohuni që e keni aktivizuar funksionin Bluetooth

®

dhe që pajisja juaj është

cilësuar si e dukshme.

2

Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në pajisjen tuaj, zvarriteni poshtë shiritin

e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftimin për të pranuar transferimin e skedarit.

3

Trokitni lehtë mbi

Prano për të nisur transferimin e skedarit.

4

Zvarriteni poshtë shiritin e gjendjes. Kur transferimi të përfundojë, trokitni lehtë mbi

njoftimin.

5

Trokitni lehtë mbi skedarin e marrë dhe përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.

Për të importuar kontaktet nga një kartë SIM

Nëse transferoni kontakte duke përdorur një kartë SIM, mund të humbni informacione ose të

merrni shumë zëra kontaktesh.

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Importo kontaktet> Karta SIM.

3

Përzgjidhni se ku t'i ruani kontaktet tuaja.

4

Për të importuar një kontakt individual, gjeni dhe trokitni lehtë mbi kontaktin. Për t'i

importuar të gjitha kontaktet, trokitni lehtë mbi

Importo të gjitha.