Sony Xperia Z3 Compact - Dallim fytyrash

background image

Dallim fytyrash

Mund të përdorni dallimin e fytyrave për të sjellë një fytyrë jashtë qendrës në fokus.

Kamera automatikisht dallon deri në pesë fytyra, të treguara nga kuadrot e bardha. Një

kuadër me ngjyrë tregon se cila fytyrë është zgjedhur për fokusin. Fokusi është vendosur

për fytyrën më afër kamerës. Gjithashtu mund të takoni një nga kuadrot për të zgjedhur

se cila fytyrë duhet të jetë në fokus.

Për të aktivizuar dallimin e fytyrave

1

Rrëshqitni shpejt mbi ekran për të përzgjedhur regjimin e regjistrimit

Me dorë.

2

Trokitni lehtë .

3

Trokitni lehtë

Më shumë > Mënyra e fokusimit > Dallimi i fytyrave.

Për të nxjerrë një fotografi duke përdorur dallimin e fytyrave

1

Kur kamera të jetë e hapur dhe

Dallimi i fytyrave i aktivizuar, drejtojeni kamerën

nga objekti juaj. Mund të dallohen deri në pesë fytyra dhe secila fytyrë e dalluar

vendoset në kornizë.

2

Shtypni tastin e kamerës përgjysmë. Një kornizë me ngjyrë tregon se cila fytyrë

është në fokus.

3

Për të nxjerrë fotografinë, shtypni plotësisht tastin e kamerës.