Sony Xperia Z3 Compact - Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

background image

Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare

Mund ta bashkëndani në disa mënyra lidhjen e të dhënave celulare me pajisjet e tjera:

Bashkëndarja e internetit me USB – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me një

kompjuter të vetëm duke përdorur një kabllo USB.

Bashkëndarja e internetit me Bluetooth® – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në pesë pajisje të tjera nëpërmjet Bluetooth®.

Zona portative e internetit me valëWi-Fi – bashkëndani lidhjen e të dhënave celulare me

deri në 8 pajisje të tjera njëkohësisht, duke përfshirë pajisjet që mbështesin teknologjinë

WPS.

Për të bashkëndarë lidhjen tuaj të të dhënave duke përdorur një kabllo USB

1

Çaktivizoni të gjitha lidhjet me kabllo USB në pajisjen tuaj.

2

Lidhni pajisjen tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që erdhi me

pajisjen.

3

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

4

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

5

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Bashkëndarja internetit me USB në të djathtë dhe

më pas trokitni lehtë

OK nëse kërkohet. shfaqet në shiritin e statusit pasi të

lidheni.

6

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes së të dhënave, zvarritni rrëshqitësin pranë

Bashkëndarja internetit me USB në të majtë ose shkëputni kabllon USB.

Nuk mund të bashkëndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të pajisjes tuaj dhe një kartë SD

përmes një kablloje USB.

48

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bashkëndarë lidhjen e të dhënave tuaja celulare me një pajisje tjetër

Bluetooth®

1

Sigurohuni se pajisja juaj dhe pajisja Bluetooth® janë çiftuar me njëra-tjetrën dhe

se trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar në pajisjen tuaj.

2

Pajisja juaj: Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd. dhe pastaj tërhiqni zvarrisni rrëshqitësin pranë Ndërlidhja me Bluetooth

nga e djathta.

4

Pajisja Bluetooth®: Konfiguroni pajisjen në mëyrë që të marë lidhjen e saj të rrjetit

duke përdorur Bluetooth®. Nëse pajisja është një kompjuter, referojuni

udhëzimeve përkatëse për të plotësuar konfigurimin. Nëse pajisja përdor sistemin

operativ Android™, trokitni lehtë mbi ikonën e cilësimit pranë emrit të pajisjes që

është çiftuar nën

Cilësimet > Bluetooth > Pajisjet e çiftuara, pastaj shënoni kutinë

e shënimit

Qasja në internet.

5

Pajisja juaj: Prisni që të shfaqet në shiritin e gjendjes. Pasi të shfaqet,

konfigurimi ka përfunduar.

6

Për të ndaluar ndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave celulare, tërhiqni rrëshqitësin

pranë

Ndërlidhja me Bluetooth nga e majta.

Funksioni

Ndërlidhja me Bluetooth fiket sa herë që fikni pajisjen tuaj ose fikni funksionin

Bluetooth®.

Për më shumë informacion mbi çiftimin dhe ndezjen e trafikut të të dhënave celulare, shihni

Për të çiftuar pajisjen tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth®

në faqen 131 dhe

Për të shtuar një

rrjet virtual privat

në faqen 52.

Për të përdorur pajisjen tuaj si një zonë portative të internetit me valë Wi-Fi

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

3

Trokitni lehtë

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguroni zonën e

internetit me valë Wi-Fi.

4

Futni informacionet e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë te fusha

Siguria. Nëse kërkohet,

futni një fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë

Ruaj.

7

Trokitni lehtë dhe zvarriteni rrëshqitësin pranë

Z. internet. me valë Wi-Fi portat.

në të djathtë.

8

Nëse kërkohet, trokitni lehtë

OK për ta konfirmuar. do të shfaqet në shiritin e

statusit pasi zona portative e internetit me valë Wi-Fi të jetë aktive.

9

Për të ndaluar bashkëndarjen e lidhjes tuaj të të dhënave nëpërmjet Wi-Fi,

zvarriteni rrëshqitësin pranë

Z. internet. me valë Wi-Fi portat. në të majtë.

Për të lejuar një pajisje që pranon WPS për të përdorur lidhjen e të dhënave celulare

tuaj

1

Sigurohuni që pajisja juaj funksionon si një zonë portative interneti me valë Wi-Fi.

2

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd. > Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi.

4

Trokitni lehtë te rrëshqitësi

E zbulueshme për të aktivizuar funksionin.

5

Nën

Konfiguroni zonën e internetit me valë Wi-Fi, sigurohuni që zona juaj

portative e internetit me valë është e siguruar me fjalëkalim.

6

Trokitni lehtë

WPS me shtypje butoni dhe më pas ndiqni udhëzimet përkatëse. Si

alternativë, trokitni lehtë >

Futja e kodit PIN të WPS-së dhe më pas futni kodin

PIN që shfaqet në pajisjen që mbështet WPS-në.

49

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të riemërtuar ose siguruar zonën portative të internetit me valë

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë te

Cilësimet > Më shumë > Z. port. intern. me valë e

bashknd..

3

Trokitni lehtë

Cilës. e zon. portative të intern. Wi-Fi > Konfiguroni zonën e

internetit me valë Wi-Fi.

4

Futni

Emri i rrjetit (SSID) për rrjetin.

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë te fusha

Siguria.

6

Nëse kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Trokitni lehtë

Ruaj.