Sony Xperia Z3 Compact - Pamja e përgjithshme

background image

Pamja e përgjithshme

1

Drita e ngarkimit/njoftimit

2

Sensori i afërsisë/dritës

3

Foleja e kufjes me mikrofon

4

Mikrofoni i dytë

7

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

5

Altoparlanti në vesh/Altoparlanti i dytë

6

Objektivi i kamerës së përparme

7

Tasti i energjisë

8

Tasti i volumit/zmadhimit

9

Tasti i kamerës

10 Mikrofoni kryesor

11 Altoparlanti kryesor

12 Vrima e rripit

13 Zona e antenës Wi-Fi/Bluetooth

14 Objektivi i kamerës kryesore

15 Drita e kamerës

16 Mbulesa për folenë e kartës së kujtesës dhe portën e ngarkuesit/kabllos USB

17 Zona e antenës GPS

18 Zona e zbulimit të NFC™

19 Lidhësi për pajisjen e ngarkimit

20 Mbulesa e folesë së kartës SIM nano