Sony Xperia Z3 Compact - Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes

background image

Bërja e kopjeve rezervë dhe rikthimi i përmbajtjes

Në përgjithësi, nuk duhet të ruani fotografi, video dhe përmbajtje të tjera personale vetëm

në kujtesën e brendshme të pajisjes. Nëse pajisja juaj dëmtohet, humbet ose vidhet,

rikuperimi i të dhënave të ruajtura në kujtesën e saj të brendshme mund të jetë i

pamundur. Rekomandohet të përdorni softuerin Xperia™ Companion për të bërë kopje

rezervë që i ruajnë të dhënat tuaja në mënyrë të sigurt në një pajisje e jashtme. Kjo

metodë rekomandohet sidomos nëse jeni duke e përditësuar softuerin e pajisjes tuaj në

një version më të ri të Android.
Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ rekomandohet për bërjen e kopjes

rezervë të të dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë

aplikacion mund të bëni kopje rezervë të të dhënave në një llogari në linjë, në një kartë

SD ose në një pajisje me hapësirë ruajtëse të jashtme USB, të lidhur me pajisjen tuaj me

anë të një përshtatësi të pritësit USB:
Me aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi i Google, mund të krijoni kopje rezervë të të

dhënave në një server të Google.

Bërja e kopjeve rezervë e të dhënave në një kompjuter

Përdorni softuerin Xperia™ Companion për të bërë kopje rezervë të të dhënave nga
pajisja juaj në një kompjuter PC ose Apple

®

Mac

®

. Mund të bëni kopje rezervë për llojet e

mëposhtme të të dhënave:

Kontaktet dhe regjistrat e telefonatave

Mesazhet me tekst

Kalendari

Cilësimet dhe faqeshënuesit

Skedarët e mediave si muzika dhe videot

Fotografitë dhe imazhet

Për të bërë kopje rezervë të të dhënave duke përdorur një kompjuter

1

Shkyçni ekranin e pajisjes dhe lidheni atë me kompjuterin duke përdorur një kabllo

USB.

2

Hapni softuerin Xperia™ Companion në kompjuter nëse nuk hapet automatikisht.

Pas disa momentesh, kompjuteri zbulon pajisjen tuaj. Sigurohuni që të zgjidhni

regjimin

Transferoni skedarët (MTP) në pajisjen tuaj.

3

Klikoni te

Kopja rezervë në ekranin kryesor të Xperia™ Companion.

4

Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar kopje rezervë për të dhënat nga pajisja

juaj.

Nëse nuk e keni të instaluar Xperia™ Companion, ju kërkohet ta instaloni atë kur lidhni pajisjen

me kompjuterin tuaj.

41

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rikthyer të dhënat tuaja duke përdorur një kompjuter

1

Shkyçni ekranin e pajisjes dhe lidheni atë me kompjuterin duke përdorur një kabllo

USB.

2

Hapni softuerin Xperia™ Companion në kompjuter nëse nuk hapet automatikisht.

Pas disa momentesh, kompjuteri zbulon pajisjen tuaj. Sigurohuni që të zgjidhni

regjimin

Transferoni skedarët (MTP) në pajisjen tuaj.

3

Klikoni te

Rikthe në ekranin kryesor të Xperia™ Companion.

4

Përzgjidhni një skedar të kopjes rezervë nga regjistrimet e kopjeve rezervë dhe më

pas klikoni te

Tjetër dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të rikthyer të dhënat te

pajisja juaj.

Nëse nuk e keni të instaluar Xperia™ Companion, ju kërkohet ta instaloni atë kur lidhni pajisjen

me kompjuterin tuaj.

Bërja e kopjeve rezervë të të dhënave me aplikacionin Kopja rezervë

dhe rikthimi të Xperia™

Me aplikacionin Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ mund të bëni një kopje rezervë në

linjë ose një kopje rezervë lokale të të dhënave. Për shembull, mund të bëni vetë kopje

rezervë të të dhënave ose të aktivizoni funksionin e bërjes automatike të kopjes rezervë

për të ruajtur periodikisht të dhënat.
Aplikacioni Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™ rekomandohet për bërjen e kopjes

rezervë të të dhënave para se të bëni ricilësimin e të dhënave të fabrikës. Me këtë

aplikacion mund të bëni kopje rezervë të llojeve të mëposhtme të të dhënave në një

llogari në linjë, në një kartë SD ose në një pajisje me hapësirë ruajtëse të jashtme USB, të

lidhur me pajisjen tuaj me anë të një përshtatësi të pritësit USB:

Faqeshënuesit

Kontaktet dhe regjistri i telefonatave

Bisedat

Të dhënat e kalendarit

Llogaritë e postës elektronike

Rrjetet Wi-Fi

Cilësimet e pajisjes

Aplikacionet

Struktura e faqes bazë të Xperia™

Për të konfiguruar funksionin e kopjes rezervë automatike

1

Nëse po bëni kopje rezervë të një përmbajtjeje në një pajisje me hapësirë ruajtëse

USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me

anën e një përshtatësi të pritësit USB. Nëse jeni duke bërë kopje rezervë në një

kartë SD, sigurohuni që karta SD është e futur si duhet në pajisjen tuaj. Nëse po

krijoni kopje rezervë të përmbajtjes në një llogari në linjë, sigurohuni që keni hyrë

në llogarinë tuaj të Google™.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

4

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë mbi Kopja rezer.

automatike

5

Për të aktivizuar funksionin e kopjes rezervë automatike, trokitni lehtë te çelësi

aktiv/joaktiv.

6

Përzgjidhni një frekuencë të kopjes rezervë, vendin ku do të ruani skedarët e

kopjes rezervë, kohën për krijimin e kopjes rezervë dhe tipat e të dhënave për

kopjen rezervë.

7

Për të ruajtur cilësimet tuaja, trokitni lehtë mbi .

42

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bërë manualisht kopje rezervë të përmbajtjes

1

Nëse po bëni kopje rezervë të një përmbajtjeje në një pajisje me hapësirë ruajtëse

USB, sigurohuni që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me

anën e një përshtatësi të pritësit USB. Nëse po bëni kopje rezervë në një kartë SD,

sigurohuni që karta SD të jetë e futur si duhet në pajisje. Nëse po krijoni kopje

rezervë të përmbajtjes në një llogari në linjë, sigurohuni që keni hyrë në llogarinë

tuaj të Google™.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

4

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë mbi Të tjera

5

Trokitni lehtë mbi

Kopja rezervë manuale, pastaj përzgjidhni një destinacion të

kopjes rezervë dhe llojet e të dhënave që dëshironi t'u bëni kopje rezervë.

6

Trokitni lehtë

Krijimi i kopjeve rezervë.

7

Pasi të bëhet kopja rezervë e të dhënave, trokitni lehtë mbi

Përfundo.

Për të rikthyer përmbajtjen për të cilën është bërë kopje rezervë

1

Nëse po riktheni përmbajtjen nga një pajisje me hapësirë ruajtëse USB, sigurohuni

që pajisja me hapësirë ruajtëse të jetë e lidhur me pajisjen tuaj me anën e kabllos

së pritësit USB. Nëse po riktheni përmbajtjen nga një kartë SD, sigurohuni që

karta SD të jetë e futur si duhet në pajisjen tuaj. Nëse po e riktheni përmbajtjen

nga një llogari në linjë, sigurohuni që keni hyrë në llogarinë tuaj të Google™.

2

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.

4

Nën

Kopja rezervë dhe rikthimi i Xperia™, trokitni lehtë Rikthe të dhënat, pastaj

përzgjidhni një burim të rikthimit dhe llojet e të dhënave që dëshironi të riktheni.

5

Trokitni lehtë

Rikthe të dhënat.

6

Pasi përmbajtja të jetë rikthyer, trokitni lehtë mbi

Përfundo.

Kini parasysh se çdo ndryshim që u bëni të dhënave dhe cilësimeve tuaja pasi të krijoni një

kopje rezervë, duke përfshirë të gjitha aplikacionet që shkarkoni, fshihet gjatë një procedure

rikthimi.

43

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.