Sony Xperia Z3 Compact - Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™‎

background image

Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™

Predstavnostne vsebine si lahko ogledate ali predvajate v svoji napravi ali drugih

napravah, npr. televizorju ali računalniku. Te naprave morajo imeti vzpostavljeno povezavo

z istim brezžičnim obrežjem in so lahko zvočniki ali televizorji družbe Sony oziroma izdelki

z oznako DLNA Certified™, ki jim jo je podelilo združenje Digital Living Network Alliance.

Prikazujete in predvajate lahko tudi vsebino z drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v

vaši napravi.
Ko nastavite skupno rabo predstavnosti med napravami, lahko na primer v napravi

poslušate glasbene datoteke, shranjene v domačem računalniku ali prikazujete

fotografije, posnete s kamero naprave, na velikem zaslonu televizorja.

Predvajanje datotek iz drugih naprav z oznako DLNA Certified™ v

napravi

Kadar predvajate datoteke iz druge naprave z oznako DLNA Certified™ v svoji napravi, ta

druga naprava deluje kot strežnik. To pomeni, da ima naprava vsebino v skupni rabi prek

omrežja. V strežniški napravi mora biti omogočena funkcija za skupno rabo vsebine,

strežniška naprava pa mora vaši napravi podeliti dovoljenje za dostop. Poleg tega mora

imeti vzpostavljeno povezavo z istim omrežje Wi-Fi kot vaša naprava.

Predvajanje souporabljane skladbe v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

3

Levi rob začetnega zaslona programa Album povlecite na desno in tapnite

Domače omrežje.

4

Na seznamu izberite povezano napravo.

5

Prebrskajte mape v povezani napravi in izberite skladbo, ki jo želite predvajati. Ko

je skladba izbrana, se samodejno začne predvajati.

Predvajanje videoposnetka, ki je v skupni rabi v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost

Videoposnetek.

3

Levi rob začetnega zaslona programa Videoposnetek povlecite na desno in tapnite

Domače omrežje.

4

Na seznamu izberite povezano napravo.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite videoposnetek, ki ga želite

predvajati.

121

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ogled souporabljene fotografije v napravi

1

Prepričajte se, da je naprava, s katero želite souporabljati datoteke, povezana v

isto omrežje Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite

Album.

3

Povlecite levi rob začetnega zaslona v programu Album proti desni in tapnite

Domače omrežje.

4

Na seznamu izberite povezano napravo.

5

V mapah v povezani napravi poiščite in izberite fotografijo, ki si jo želite ogledati.

Predvajanje datotek iz vaše naprave na napravah z oznako DLNA

Certified™

Če si želite predstavnostne datoteke iz svoje naprave ogledati ali jih predvajati v drugih

napravah z oznako DLNA Certified™, morate v svoji napravi najprej nastaviti souporabo

datotek. Naprave, s katerimi souporabljate vsebino, se imenujejo odjemalske naprave.

Kot odjemalske naprave lahko delujejo npr. televizor, računalnik ali tablični računalnik. Ko

vaša naprava omogoča uporabo vsebine odjemalskim napravam, deluje kot

predstavnostni strežnik. Ko v napravi nastavite souporabo datotek, morate odjemalskim

napravam podeliti tudi dovoljenje za dostop. Naprave, ki jim omogočite dostop, se

prikažejo kot registrirane naprave. Naprave, ki čakajo na dovoljenje za dostop, so

navedene kot čakajoče naprave.

Nastavitev skupne rabe datotek z drugimi napravami z oznako DLNA Certified™

1

V napravi vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

2

Odprite Začetni zaslon, tapnite ter nato poiščite in tapnite

Nastavitve >

Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Če želite vklopiti funkcijo

Souporaba predstavnosti, povlecite drsnik. V vrstici

stanja se prikaže . Svojo napravo lahko sedaj uporabljate kot predstavnostni

strežnik.

4

V računalniku ali ostalih napravah vzpostavite povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot

v napravi.

5

V vaši napravi se v vrstici stanja prikaže obvestilo. Odprite obvestilo in nastavite

dostopna dovoljenja za posamezno napravo.

Navodila za nastavitev skupne rabe datotek prek DLNA™ so različne, odvisno od odjemalske

naprave. Več informacij najdete v navodilih za uporabo odjemalske naprave. Če naprava ne

more vzpostaviti povezave z odjemalcem v omrežju, preverite, ali omrežje Wi-Fi deluje.

Do menija

Predstavnostni strežnik v programih Glasba, Album ali Video lahko dostopate tudi

tako, da povlečete levi rob začetnega zaslona programa na desno in tapnete

Nastavitve >

Predstavnostni strežnik.

Prekinitev souporabe datotek z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Drsnik zraven možnosti

Souporaba predstavnosti povlecite na levo.

Nastavitev dovoljenj za dostop za čakajočo napravo

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu

Naprave na čakanju izberite napravo.

4

Izberite dovoljenje za raven dostopa.

Spreminjanje imena registrirane naprave

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu

Registrirane naprave izberite napravo in nato izberite Spremeni ime.

4

Vnesite novo ime naprave in tapnite

V redu.

122

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Spreminjanje ravni dostopa registrirane naprave

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Na seznamu

Registrirane naprave izberite napravo.

4

Tapnite

Spremeni raven dostopa in izberite eno od možnosti.

Pomoč za souporabo vsebine z drugimi napravami DLNA Certified™

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Predstavnostni strežnik.

3

Tapnite in nato

Pomoč.

Prikaz datotek v drugi napravi s funkcijo Throw

S tehnologijo DLNA™ lahko predstavnostno vsebino iz svoje naprave prenesete ali

premaknete (Throw) v drugo napravo, ki ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem

Wi-Fi. Sprejemna naprava mora podpirati delovanje kot naprava DMR (upodabljalnik

digitalne predstavnosti) in predvajanje vsebine, prejete iz vaše naprave. Primer naprave

DMR je TV-sprejemnik, ki podpira tehnologijo DLNA™ ali računalnik, v katerem je

nameščen Windows® 7 ali novejša različica.

Navodila za predvajanje predstavnosti v skupni rabi se razlikujejo glede na odjemalsko

napravo. Dodatne informacije najdete v navodilih za uporabo naprave DMR.

Vsebine, ki je zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), ni mogoče predvajati v napravi

za upodabljanje digitalne predstavnosti s tehnologijo DLNA™.

Ogled fotografij ali videoposnetkov iz naprave v napravi DMR

1

Prepričajte se, da ste pravilno nastavili napravo DMR in da ima vzpostavljeno

povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Album.

4

Prebrskajte in odprite fotografije oz. videoposnetke, ki si jih želite ogledati.

5

Tapnite zaslon, da se prikaže orodna vrstica, nato tapnite , tapnite še

Throw in

izberite napravo DMR, s katero želite souporabljati vsebino. Izbrana vsebina se

začne predvajati v kronološkem vrstnem redu izbrane naprave.

6

Za prekinitev povezave z napravo DMR tapnite in izberite

Prekini povezavo.

Predvajanje datoteke v napravi DMR se ustavi, v vaši napravi pa se predvajanje

nadaljuje.

Videoposnetek programa Videoposnetek, nameščenega v napravi, daste v skupno rabo tako,

da tapnete videoposnetek, nato tapnite in nato še

Throw.

Predvajanje skladbe na odjemalski napravi s pomočjo aplikacije Throw

1

Prepričajte se, da ste pravilno nastavili odjemalsko napravo DMR ali DLNA™ in da

ima vzpostavljeno povezavo z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava.

2

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite in tapnite .

3

Izberite kategorijo glasbe in poiščite skladbo, ki jo želite souporabiti, nato pa jo

tapnite.

4

Tapnite in izberite odjemalsko napravo, s katero želite souporabljati vsebino.

Skladba se začne predvajati na izbrani napravi.

5

Za prekinitev povezave z odjemalsko napravo tapnite .