Sony Xperia Z3 Compact - Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor

background image

Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor

S funkcijo zrcaljenja zaslona lahko zaslon naprave prikažete na televizorju ali velikem

zaslonu brez kabelske povezave. Tehnologija Wi-Fi Direct™ omogoči brezžično povezavo

med napravama, da lahko svoje priljubljene fotografije pregledujete iz ležalnika v dnevni

sobi. Funkcijo lahko uporabljate tudi za poslušanje glasbe iz naprave prek zvočnikov

televizorja.

Kadar uporabljate zrcaljenje zaslona, se lahko kakovost slike včasih poslabša, če pride do

motenj iz drugih omrežij Wi-Fi.

120

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Zrcaljenje zaslona naprave na zaslon televizorja

1

TV: Upoštevajte navodila za uporabo televizorja za vklop funkcije zrcaljenja

zaslona.

2

Vaša naprava: Odprite Začetni zaslon in tapnite .

3

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Zrcaljenje zaslona.

4

Tapnite

Začni.

5

Tapnite

V redu in izberite napravo.

Če želite zagotoviti delovanje te funkcije, mora vaš televizor podpirati zrcaljenje zaslona na
osnovi standarda Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Če vaš televizor ne podpira zrcaljenja zaslona,

boste morda morali ločeno kupiti vmesnik za brezžični prikaz. Če želite uporabiti funkcijo

zrcaljenja zaslona, pazite, da ne prekrijete območja antene Wi-Fi na napravi.

Ustavitev funkcije zrcaljenja zaslona med napravami

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Povezljivost naprave > Zrcaljenje zaslona.

3

Tapnite

Prekini pov. in nato V redu.