Sony Xperia Z3 Compact - Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

background image

Uporaba prenosa podatkov med potovanjem

Ko potujete izven domačega mobilnega omrežja, boste lahko potrebovali dostop do

interneta s pomočjo mobilnega prenosa podatkov. V tem primeru morate na svoji napravi

aktivirati prenos podatkov med gostovanjem. Ko aktivirate prenos podatkov med

gostovanjem, to lahko povzroči dodatne stroške. Priporočljivo je vnaprej preveriti

ustrezne tarife za prenos podatkov.

Če uporabljate napravo, ki ima več uporabnikov, se morate morda za aktivacijo oz. deaktivacijo

podatkovnega gostovanje prijaviti kot lastnik, torej kot glavni uporabnik.

Aktiviranje podatkovnega gostovanja

1

Na zaslonu Začetni zaslon tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Več > Mobilna omrežja.

3

Drsnik poleg možnosti

Podatk. gost. v tuj. omr. povlecite na desno.

Gostovanja v tujem omrežju ne morete aktivirati, ko je mobilni prenos podatkov izključen.