Sony Xperia Z3 Compact - Datum in čas

background image

Datum in čas

V napravi lahko spremenite datum in čas.

59

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Ročna nastavitev datuma

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Datum in čas.

3

Drsnik zraven možnosti

Samodejna datum in ura povlecite na levo.

4

Tapnite

Nastavitev datuma.

5

Premaknite se navzgor ali navzdol, da izberete želeni datum.

6

Tapnite

V redu.

Ročna nastavitev časa

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Datum in čas.

3

Drsnik zraven možnosti

Samodejna datum in ura povlecite na levo.

4

Tapnite

Nastavitev časa.

5

Izberite ustrezne vrednosti za uro in minute.

6

Tapnite

V redu.

Nastavljanje časovnega pasu

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Datum in čas.

3

Drsnik zraven možnosti

Samodejno nast. čas. pas povlecite na levo.

4

Tapnite

Izbira časovnega pasu.

5

Izberite eno od možnosti.