Sony Xperia Z3 Compact - Kazalo

background image

Kazalo

Uvod...............................................................................................7

O teh navodilih za uporabo..................................................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sestavljanje......................................................................................... 8
Zaščita zaslona................................................................................. 10
Prvi zagon naprave............................................................................10
Zakaj potrebujem račun Google™?...................................................11

Varnost naprave........................................................................... 12

Poskrbite za varnost svoje naprave................................................... 12
Zaklepanje zaslona............................................................................12
Samodejno odklepanje naprave........................................................ 14
Zaščita kartice SIM............................................................................18
Iskanje identifikacijske številke naprave..............................................18
Iskanje izgubljene naprave ................................................................19

Osnove......................................................................................... 21

Uporaba zaslona na dotik..................................................................21
Zaklepanje in odklepanje zaslona...................................................... 23
Začetni zaslon................................................................................... 23
Zaslon s programi............................................................................. 25
Krmarjenje med programi.................................................................. 26
Gradniki............................................................................................ 26
Bližnjice in mape............................................................................... 27
Ozadja in teme.................................................................................. 28
Zajem zaslona................................................................................... 29
Obvestila...........................................................................................29
Ikone v vrstici stanja.......................................................................... 31
Pregled programov............................................................................33

Baterija in vzdrževanje................................................................. 35

Polnjenje naprave..............................................................................35
Baterija in upravljanje porabe.............................................................35
Posodabljanje naprave...................................................................... 37
Vzdrževanje z uporabo računalnika................................................... 38
Shramba in pomnilnik........................................................................39
Varnostno kopiranje in obnavljanje vsebine........................................41

Prenašanje programov................................................................. 44

Prenašanje programov iz trgovine Google Play™.............................. 44
Prenašanje programov iz drugih virov................................................ 44

Internet in omrežja........................................................................45

Brskanje po spletu............................................................................ 45

2

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavitve interneta in sporočil MMS ................................................45
Wi-Fi................................................................................................. 46
Skupna raba mobilne podatkovne povezave..................................... 48
Nadziranje porabe prenosa podatkov................................................50
Izbira mobilnega omrežja...................................................................51
Navidezna zasebna omrežja (VPN).................................................... 51

Sinhroniziranje podatkov v napravi.............................................. 52

Sinhroniziranje spletnih računov.........................................................52
Sinhroniziranje računa Microsoft® Exchange ActiveSync®................52

Osnovne nastavitve......................................................................54

Dostop do nastavitev........................................................................ 54
Nastavitve glasnosti.......................................................................... 54
Nastavitve načina Ne moti.................................................................55
Nastavitve zaslona............................................................................ 56
Nastavitve programov....................................................................... 57
Ponastavitev programov....................................................................58
Sanjarjenje........................................................................................ 59
Nastavitve jezika................................................................................59
Datum in čas.....................................................................................59
X-Reality™ for mobile........................................................................60
Izjemno živahen način....................................................................... 60
Izboljšanje zvoka............................................................................... 60
Odpravljanje šuma............................................................................ 61
Več uporabniških računov................................................................. 61

Vnašanje besedila........................................................................ 64

Zaslonska tipkovnica.........................................................................64
Telefonska tipkovnica........................................................................ 65
Vnašanje besedila z govorom............................................................ 66
Urejanje besedila............................................................................... 66
Prilagajanje zaslonske tipkovnice.......................................................67

Klicanje.........................................................................................69

Klicanje............................................................................................. 69
Prejemanje klicev...............................................................................70
Trenutni klici...................................................................................... 72
Uporaba dnevnika klicev................................................................... 72
Preusmeritev klicev........................................................................... 73
Omejevanje klicev..............................................................................73
Več klicev..........................................................................................74
Konferenčni klici................................................................................ 74
Telefonski predal............................................................................... 75
Klici v sili............................................................................................75

3

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Imenik...........................................................................................77

Prenašanje stikov.............................................................................. 77
Iskanje in ogled stikov....................................................................... 78
Dodajanje in urejanje stikov............................................................... 79
Dodajanje medicinskih informacij in informacij za klic v sili..................80
Priljubljene in skupine........................................................................ 81
Pošiljanje podatkov za stik................................................................ 82
Preprečevanje podvojenih vnosov v programu Imenik........................82
Varnostno kopiranje stikov.................................................................82

Sporočanje in pogovor.................................................................84

Branje in pošiljanje sporočil............................................................... 84
Razvrščanje sporočil......................................................................... 85
Vzpostavljanje klica iz sporočila......................................................... 86
Možnosti sporočanja......................................................................... 86
Neposredno sporočanje in videoklepet..............................................86

E-pošta.........................................................................................87

Nastavitev e-pošte............................................................................ 87
Pošiljanje in prejemanje e-poštnih sporočil.........................................87
Razvrščanje e-poštnih sporočil..........................................................88
Nastavitve e-poštnega računa...........................................................89
Gmail™.............................................................................................89

Glasba.......................................................................................... 91

Prenašanje glasbe v napravo.............................................................91
Poslušanje glasbe............................................................................. 91
Začetni zaslon menija za glasbo........................................................ 92
Seznami predvajanja......................................................................... 93
Souporaba glasbe.............................................................................94
Izboljšanje zvoka............................................................................... 94
Prepoznavanje glasbe s storitvijo TrackID™.......................................94

FM-radio.......................................................................................96

Poslušanje radia................................................................................96
Priljubljene radijske postaje................................................................97
Nastavitve zvoka............................................................................... 97

Kamera......................................................................................... 98

Fotografiranje in snemanje videoposnetkov....................................... 98
Zaznavanje obraza............................................................................ 99
Funkcija Smile Shutter™ za fotografiranje nasmehov na obrazih....... 99
Dodajanje geografskega položaja fotografijam.................................100
Splošne nastavitve kamere..............................................................100
Nastavitve fotoaparata.................................................................... 104
Nastavitve videokamere.................................................................. 108

4

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Fotografije in videoposnetki v programu Album........................ 111

Ogled fotografij in videoposnetkov...................................................111
Souporaba in upravljanje fotografij in videoposnetkov......................112
Urejanje fotografij v programu Urejevalnik fotografij.......................... 113
Urejanje videoposnetkov v programu Urejevalnik videoposnetkov....113
Skrivanje fotografij in videoposnetkov.............................................. 114
Meni začetnega zaslona v programu Album.................................... 114
Ogled fotografij na zemljevidu..........................................................115

Videoposnetki.............................................................................117

Predvajanje videoposnetkov v programu Videoposnetek................. 117
Prenašanje videoposnetkov v napravo............................................ 118
Upravljanje videovsebine................................................................. 118
Ustvarjalnik filmov............................................................................118

Povezljivost................................................................................ 120

Zrcaljenje vsebine na zaslonu naprave v TV-sprejemnik s kablom.... 120
Brezžično zrcaljenje zaslona naprave na televizor............................ 120
Skupna raba vsebine z napravo z oznako DLNA Certified™............121
Priključevanje naprave na dodatno opremo USB............................. 123
Vzpostavitev povezave med vašo napravo in brezžičnim
krmilnikom serije DUALSHOCK™....................................................124
NFC................................................................................................ 124
Brezžična tehnologija Bluetooth®....................................................126

Pametni programi in funkcije, s katerimi boste prihranili čas.....129

Nadzor dodatne opreme in nastavitev s programom Smart
Connect™...................................................................................... 129
Uporaba naprave kot središča za dobro počutje s tehnologijo ANT
+™................................................................................................. 131
Uporaba naprave kot denarnice...................................................... 131

Potovanja in zemljevidi...............................................................132

Uporaba lokacijskih storitev.............................................................132
Google Maps™ in krmarjenje.......................................................... 132
Uporaba prenosa podatkov med potovanjem..................................133
Uporaba naprave z avtomobilskim informacijsko-zabavnim
sistemom........................................................................................ 133
Način za letenje...............................................................................134

Koledar in alarm......................................................................... 135

Koledar........................................................................................... 135
Alarm in ura.....................................................................................135

Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami............................138

Poteze za povečavo........................................................................138
Veliko besedilo................................................................................ 138
Popravek barve...............................................................................138

5

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Preprost začetni naslon................................................................... 138
Združljivost s slušnim aparatom.......................................................139
TalkBack......................................................................................... 139
Način besedilnega telefona............................................................. 139
Počasen govor................................................................................139

Podpora in pravne zadeve......................................................... 140

Program za podporo....................................................................... 140
Pomoč v menijih in programih......................................................... 140
Izvajanje diagnostičnih preskusov v napravi..................................... 140
Vnovični zagon, ponastavitev in popravilo........................................140
Pomagajte nam izboljšati našo programsko opremo....................... 142
Garancija, vrednost stopnje specifične absorpcije (SAR) in navodila
za uporabo......................................................................................142
Recikliranje naprave........................................................................ 142
Pravne informacije...........................................................................143

6

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.