Sony Xperia Z3 Compact - Priljubljene in skupine

background image

Priljubljene in skupine

Stike lahko označite kot priljubljene, tako da boste v programu »Stiki« do njih lahko hitro

dostopali. Stike lahko dodelite tudi v skupine, da boste v programu Stiki lahko hitreje

dostopali do skupine stikov.

Označevanje in opuščanje osebe kot priljubljene

1

Ko imate odprt Začetni zaslon tapnite , nato tapnite .

2

Tapnite osebo, ki jo želite dodati v priljubljene ali jo iz njih odstraniti.

3

Tapnite .

Ogled priljubljenih stikov

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite , nato tapnite .

2

Tapnite

Priljubljene.

Razvrstitev stika v skupino

1

V programu Imenik tapnite stik, ki ga želite razvrstiti v skupino.

2

Tapnite in nato vrstico neposredno pod

Skupine.

3

Potrdite polja za skupine, v katere želite dodati stik.

4

Tapnite

SHRANI.

81

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.