Sony Xperia Z3 Compact - Začetni zaslon menija za glasbo

background image

Začetni zaslon menija za glasbo

V meniju začetnega zaslona programa Glasba je prikazan pregled vseh skladb v napravi.

Tu lahko upravljate svoje albume in sezname predvajanja.

92

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Vrnitev na začetni zaslon za glasbo

2

Prikaz trenutne čakalne vrste predvajanja

3

Iskanje po vseh izvajalcih

4

Iskanje po vseh albumih

5

Iskanje po vseh skladbah

6

Brskajte po vaši knjižnici glasbe in filtrirajte po izvajalcih, albumih ali naslovih skladb

7

Iskanje po vseh seznamih za predvajanje

8

Predvajanje souporabljane glasbe na vaši napravi

9

Ogled vseh naročenih ali prenesenih datotek v programu Poddaje

10 Odprite meni nastavitev za program Glasba

11 Odprite podporni meni za program Glasba

Odpiranje menija začetnega zaslona v programu Glasba

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato poiščite ter tapnite možnost .

2

Povlecite levi rob zaslona proti desni.

Vrnitev na začetni zaslon programa Glasba

Ko imate prikazan meni začetnega zaslona v programu Glasba, tapnite

Domov.

Ko je prikazan meni začetnega zaslona v programu Glasba, tapnite zaslon desno

od menija.

Brisanje skladbe

1

V meniju začetnega zaslona programa Glasba poiščite skladbo, ki jo želite izbrisati.

2

Dotaknite se naslova skladbe in ga pridržite ter tapnite

Izbriši na prikazanem

seznamu.

3

Znova tapnite

Izbriši, da potrdite.