Sony Xperia Z3 Compact - Veľký text

background image

Veľký text

Keď povolíte možnosť Veľký text, zväčší sa predvolená veľkosť textu zobrazeného

v zariadení.

Zapnutie alebo vypnutie možnosti Veľkého textu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Prístupnosť.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Veľký text.