Sony Xperia Z3 Compact - Zamknutie obrazovky

background image

Zamknutie obrazovky

na strane 12.

Pridaním účtu Google™ zabránite iným ľuďom používať zariadenie v prípade, že ho

ukradnú alebo vymažú. Ďalšie informácie nájdete v časti

Prečo potrebujete účet

Google™?

na strane 11.

Aktivujte si buď ochranu zariadenia prostredníctvom my Xperia, alebo webovú službu

Správca zariadenia Android™. Pomocou týchto služieb môžete stratené zariadenie na

diaľku lokalizovať, uzamknúť alebo vymazať. Ďalšie informácie nájdete v časti

Vyhľadanie

strateného zariadenia

na strane 19.

Overenie vlastníctva zariadenia

Ochrana pred

obnovením

výrobných nastavení

Pred obnovením výrobných nastavení musíte odomknúť obrazovku.

Služba Protection

by my Xperia

Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské

meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™, ktorý ste so službou prepojili. Pred

vykonaním nastavení sa zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade

nebudete môcť zariadenie po obnovení používať.

Správca zariadení

Android™

Ak cez túto službu na diaľku obnovíte svoje zariadenie, musíte zadať používateľské

meno a heslo na prihlásenie do účtu Google™. Pred vykonaním nastavení sa

zariadenie musí pripojiť na internet. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po

obnovení používať.

Oprava softvéru

Ak na opravu softvéru použijete softvér Xperia™ Companion, po dokončení opravy a

spustení zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie používateľského mena a hesla na

prihlásenie do účtu Google™.

Pri správcovi zariadení Android™ je potrebné zadať informácie z účtu Google™. Môže ísť o

akýkoľvek účet Google™, ktorý ste si vytvorili v zariadení. Ak počas nastavovania nemôžete

uviesť relevantné informácie o účte, zariadenie nebudete môcť vôbec používať.

Zamknutie obrazovky

Obrazovku možno zamknúť viacerými spôsobmi. Úroveň zabezpečenia každého typu

zamknutia je uvedená nižšie od najslabšej po najsilnejšiu:

Potiahnutie prstom – žiadna ochrana, ale rýchly prístup na plochu

Vzor – zariadenie sa odomkne po nakreslení jednoduchého vzoru prstom

Kód PIN – zariadenie sa odomkne po zadaní najmenej štvormiestneho číselného kódu

PIN

Heslo – zariadenie sa odomkne po zadaní alfanumerického hesla

Je veľmi dôležité zapamätať si vzor odomknutia obrazovky, kód PIN alebo heslo. Ak uvedené

informácie zabudnete, môže sa stať, že nebudete môcť obnoviť dôležité dáta, napríklad

kontakty a správy.

12

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vytvorenie vzoru zamknutia obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Vzor

a ťuknite na ne.

3

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Ak pri pokuse o odomknutie zariadenia bude váš vzor zamknutia odmietnutý päťkrát za sebou,

do ďalšieho pokusu budete musieť počkať 30 sekúnd.

Zmena typu zámku obrazovky

1

Na ploche ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky

a ťuknite na ne.

3

Podľa pokynov v zariadení vyberte iný typ zámku obrazovky.

Zmena vzoru zamknutia obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky

a ťuknite na ne.

3

Navrhnite vzor odomknutia obrazovky.

4

Ťuknite na položku

Vzor a postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie kódu PIN zámku obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky > Kód

PIN a ťuknite na ne.

3

Zadajte číselný kód PIN a ťuknite na položku

Pokračovať.

4

Opätovným zadaním kód PIN potvrďte a potom ťuknite na tlačidlo

OK.

5

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Vytvorenie hesla na uzamknutie obrazovky

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky >

Heslo a ťuknite na ne.

3

Zadajte heslo a potom ťuknite na položku

Pokračovať.

4

Opätovným zadaním heslo potvrďte a potom ťuknite na tlačidlo

OK.

5

Postupujte podľa pokynov v zariadení.

Aktivácia funkcie odomknutia potiahnutím prsta

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie

obrazovky.

3

Nakreslite svoj vzor odomknutia alebo zadajte kód PIN či heslo v prípade, že je

zapnutý niektorý z týchto typov zabezpečenia obrazovky.

4

Ťuknite na položku

Potiahnutie prstom a potom na Áno, odstrániť, ak treba.

Obnovenie zabudnutého zámku obrazovky

Ak ste zabudli kód PIN, heslo alebo vzor na odomknutie obrazovky, zámok si môžete

obnoviť aj cez službu Protection by my Xperia. Ak na obnovenie zámku obrazovky

použijete službu Protection by my Xperia, neprídete o žiaden obsah uložený v zariadení.
Informácie o aktivácii služby Protection by my Xperia nájdete v časti

Vyhľadanie

strateného zariadenia

na strane 19.

13

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Obnovenie zámku obrazovky pomocou služby Protection by my Xperia

1

Potrebujete meno používateľa a heslo pre účet Google™ a v zariadení musíte mať

zapnutú službu Protection by my Xperia.

2

Z ľubovoľného zariadenia s pripojením na internet prejdite na stránku

myxperia.sonymobile.com

.

3

Prihláste sa s rovnakým účtom Google™, aký ste si vytvorili v zariadení.

4

V časti

Vaše zariadenia kliknite na obrázok svojho zariadenia.

5

Ak chcete aktuálny zámok obrazovky nahradiť novým kódom PIN, vyberte

možnosť

Zámok alebo Zmena kódu PIN2.

6

Postupujte podľa pokynov služby Protection by my Xperia na obrazovke.

Podľa toho, aké nastavenia zabezpečenia používate, sa po obnovení zámku obrazovky môže

zariadenie zamknúť. Ak budete chcieť zariadenie použiť, musíte zadať svoje používateľské

meno a heslo pre účet Google™.