Sony Xperia Z3 Compact - Nastavenia hlasitosti

background image

Nastavenia hlasitosti

Hlasitosť signálu zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach, ako aj hlasitosť

prehrávania hudby a videa môžete upravovať.

Nastavenie hlasitosti signálu zvonenia pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

Potlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti nahor alebo nadol.

Nastavenie hlasitosti prehrávača médií pomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti

Pri prehrávaní hudby alebo sledovaní videa stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti

nahor alebo nadol. Urobte tak aj vtedy, keď je obrazovka uzamknutá.

Zapnutie vibračného režimu

Stláčajte tlačidlo ovládania hlasitosti, kým sa v stavovom riadku nezobrazí symbol

.

Nastavenie úrovní hlasitosti

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie.

3

Posuňte jazdce hlasitosti na požadované polohy.

Môžete tiež stlačiť tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol a po stlačení šípky nadol ťuknite na ,

čím zvlášť upravíte hlasitosť zvonenia, prehrávania médií a budíkov.

55

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nastavenie vibrovania zariadenia v prípade prichádzajúcich hovorov

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie a ťuknite na ne.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Vibrovať aj pri hovoroch doprava.

Nastavenie signálu zvonenia

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Signál

zvonenia telefónu.

3

V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení.

4

Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo

Hotovo.

Výber zvuku upozornení

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Zvuk

upozornenia.

3

V zozname vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na znamienko a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení.

4

Výber potvrďte ťuknutím na tlačidlo

Hotovo.

Niektoré aplikácie majú svoje vlastné zvuky upozornení, ktoré si môžete vybrať z nastavení

aplikácie.

Povolenie zvukov tlačidiel

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Iné zvuky a ťuknite na

ne.

3

Posuňte jazdce vedľa položiek

Zvuky klávesnice na vytáčanie a Zvuky pri dotyku

doprava.