Sony Xperia Z3 Compact - Ikony v stavovom riadku

background image

Ikony v stavovom riadku

Ikony stavu

Žiadna karta SIM

Intenzita signálu

Bez signálu

Roaming

Odosielanie a preberanie dát LTE

Odosielanie a preberanie dát GPRS

Odosielanie a preberanie dát EDGE

Odosielanie a preberanie dát 3G

Odosielanie a preberanie mobilných dát

Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa dáta

Stav batérie

Batéria sa nabíja

Je aktivovaný šetrič batérie

Je aktivovaný režim slabej batérie

Je aktivovaný režim V lietadle

Je aktivovaná funkcia Bluetooth®

Mikrofón je vypnutý

Je zapnutý hlasný odposluch

Režim Nerušiť

Režim vibrovania

Budík je nastavený

Služba GPS je aktivovaná

Prebieha synchronizácia

Problém s prihlásením alebo synchronizáciou

31

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zariadenie je pripravené na pripojenie k podporovaným zariadeniam

s technológiou ANT+™

V závislosti od poskytovateľa služieb, od siete alebo oblasti nemusia byť k dispozícii funkcie či

služby reprezentované niektorými ikonami v tomto zozname.

Správa ikon v stavovom riadku

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Displej > Systémové ikony a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom

riadku.

Ikony upozornení

Nová správa SMS alebo MMS

Zmeškaný hovor

Podržaný hovor

Zapnuté presmerovanie hovorov

Nová správa hlasovej schránky

Nová e-mailová správa

Preberanie dát

Odovzdávanie dát

Mobilné dáta sú vypnuté

Spustenie základného nastavenia zariadenia

K dispozícii je aktualizácia softvéru

K dispozícii sú aktualizácie systému

Preberajú sa aktualizácie systému

Ťuknutím nainštalujete prevzaté aktualizácie systému

Režim Ultra STAMINA je aktivovaný

Potláčanie hluku je zapnuté

Snímka obrazovky sa zaznamenala

Nová správa chatu aplikácie Hangouts™

Videochat s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™

Nadchádzajúca udalosť kalendára

Malá aplikácia je spustená

Aplikácia Smart Connect je aktivovaná

Prehráva sa skladba

Rádio je zapnuté

Zariadenie je pripojené k počítaču pomocou kábla USB

Interný ukladací priestor je zaplnený na 75 %. Ťuknutím spustíte prenos dát na

pamäťovú kartu

Upozornenie

32

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ďalšie (nezobrazené) upozornenia

V tomto zozname nie sú uvedené všetky ikony, ktoré sa môžu zobraziť v zariadení. Tieto ikony

slúžia len na referenčné účely a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zvuk a upozornenie > Upozornenia

aplikácií.

3

Vyberte aplikáciu.

4

Jazdec vedľa položky

Skryť citlivý obsah posuňte doprava.