Sony Xperia Z3 Compact - Tiesňové hovory

background image

Tiesňové hovory

Toto zariadenie podporuje medzinárodné tiesňové čísla, napríklad 112 alebo 911. Tieto

čísla možno bežne používať pri tiesňovom hovore v akejkoľvek krajine, s vloženou kartou

SIM alebo bez nej, ak je telefón v dosahu siete.

Uskutočnenie tiesňového volania

1

Otvorte klávesnicu na vytáčanie.

2

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Tiesňové volania môžete uskutočňovať aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM alebo sú

blokované všetky odchádzajúce hovory.

77

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Uskutočnenie tiesňového volania, ak je karta SIM uzamknutá

1

Ťuknite na položku

Tiesňové volanie.

2

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na položku .

Tiesňové volanie v zamknutom zariadení

1

Ak chcete aktivovať obrazovku, krátko stlačte tlačidlo napájania .

2

Prstom potiahnite doľava alebo nahor a ťuknite na ikonu tiesňového volania .

3

Zadajte tiesňové číslo a ťuknite na ikonu .

78

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.