Sony Xperia Z3 Compact - Používanie zariadenia ako fitnescentra pomocou technológie ANT+™‎

background image

Používanie zariadenia ako fitnescentra pomocou technológie ANT

+™

Zariadenie môžete používať s produktmi zameranými na zdravie a fitnes, ktoré tiež

podporujú technológiu ANT+™. Ak napríklad pri behu používate merač tepovej

frekvencie a krokomer (na meranie tempa a vzdialenosti) kompatibilný s technológiou

ANT+™, dáta o behu môžete zhromažďovať v zariadení. Svoj výkon môžete potom

analyzovať a zistiť, ako sa ešte zlepšiť.
Zo služby Google Play™ môžete prevziať rôzne aplikácie podporujúce zariadenia na

šport, fitnes a zdravie s technológiou ANT+™. Informácie o produktoch kompatibilných

s technológiou ANT+™ nájdete na stránke www.thisisant.com/directory.