Sony Xperia Z3 Compact - Usporiadanie e-mailových správ

background image

Usporiadanie e-mailových správ

Zoradenie e-mailov

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte položku

E-mail a ťuknite na ňu.

3

Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu a vyberte účet s

priečinkom prijatých správ, ktoré chcete zoradiť. Ak chcete zoradiť e-maily vo

všetkých e-mailových účtoch, ťuknite na ikonu a potom na položku

Kombin.

prijaté správy.

4

Ťuknite na ikonu a potom ťuknite na položku

Zoradiť.

5

Vyberte spôsob zoradenia.

91

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Hľadanie e-mailov

1

V zobrazení Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte a ťuknite na položku

E-mail.

2

Ak používate niekoľko e-mailových účtov, ťuknite na ikonu a vyberte účet, ktorý

chcete vyhľadať. Ak chcete prehľadať všetky e-mailové účty naraz, ťuknite na

ikonu a potom na položku

Kombin. prijaté správy.

3

Ťuknite na položku .

4

Zadajte hľadaný text a potom na klávesnici ťuknite na kláves .

5

Zobrazí sa zoznam výsledkov vyhľadávania zoradených podľa dátumu. Ťuknite na

e-mailovú správu, ktorú chcete otvoriť.

Zobrazenie všetkých priečinkov jedného e-mailového účtu

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte a ťuknite na položku

E-

mail.

2

Ťuknite na ikonu a vyberte účet, ktorý chcete skontrolovať.

3

V účte, ktorý chcete skontrolovať, vyberte položku

Zobraziť všetky priečinky.

Odstránenie e-mailovej správy

V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom doprava dotknite správy, ktorú

chcete odstrániť.

Presúvanie e-mailovej správy do iného priečinka

1

V schránke prijatých e-mailov sa rýchlym pohybom dotknite správy, ktorú chcete

presunúť doľava.

2

Ťuknite na položku

Presunúť a potom vyberte priečinok.