Sony Xperia Z3 Compact - Îmbunătăţirea redării sunetului

background image

Îmbunătăţirea redării sunetului

Pentru a îmbunătăţi calitatea sunetului utilizând egalizatorul

1

Deschideţi meniul ecranului principal al aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi uşor

Setări

>

Setări audio > Efecte sonore > Egalizator.

2

Pentru a regla manual sunetul, trageţi butoanele benzilor de frecvenţă în sus şi în

jos. Pentru a regla automat sunetul, atingeţi uşor

şi selectaţi un stil.

Pentru a activa caracteristica de sunet surround

1

Deschideţi meniul ecranului principal al aplicaţiei Muzică, apoi atingeţi uşor

Setări

>

Setări audio > Efecte sonore > Sunet surround (VPT).

2

Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta o setare, apoi atingeţi

uşor

OK pentru confirmare.

96

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.