Sony Xperia Z3 Compact - Ustawienia głośności

background image

Ustawienia głośności

Można regulować zarówno głośność dzwonka połączeń przychodzących i powiadomień,

jak i głośność słuchanej muzyki lub odtwarzanych filmów wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza

głośności

W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz

zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy

zablokowanym ekranie.

Jak włączyć tryb wibracji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności, aż na

pasku stanu pojawi się ikona

.

56

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dostosować poziom głośności

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie.

3

Przeciągnij suwaki głośności, aby wybrać żądane ustawienia.

Możesz także nacisnąć klawisz głośności w górę lub w dół, a następnie po stuknięciu strzałki

w dół, stuknąć pozycję , aby oddzielnie dostosować poziom głośności dzwonka,

odtwarzania multimediów i alarmu.

Jak ustawić wibracje urządzenia przy połączeniach przychodzących

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie.

3

Przeciągnij w prawo suwak

Wibracja przy poł. Przychodzących.

Jak ustawić dzwonek

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie >

Dzwonek telefonu.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Dźwięk

powiadomienia.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Niektóre aplikacje korzystają z własnych dźwięków powiadomienia, które można wybrać w

ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Inne dźwięki.

3

Przeciągnij w prawo suwaki

Dźwięki panelu numerycznego i Dźwięki przy

dotknięciu.