Sony Xperia Z3 Compact - Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w samochodzie

background image

Używanie urządzenia z systemem informacyjno-rozrywkowym w

samochodzie

Po połączeniu urządzenia z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym

mającym certyfikat MirrorLink™ za pomocą kabla USB można na przykład odtwarzać

muzykę z urządzenia podczas jazdy lub korzystać z aplikacji do nawigacji. Po nawiązaniu

połączenia można nawigować między aplikacjami przy użyciu elementów sterujących

systemu w samochodzie.

Niektóre aplikacje mogą nie być dostępne podczas połączenia MirrorLink™. Dane chronione,

takie jak filmy wideo objęte zabezpieczeniem DRM (Digital Rights Management), również nie są

dostępne za pośrednictwem aplikacji MirrorLink™.

Jak połączyć urządzenie z samochodowym systemem informacyjno-rozrywkowym

Podłącz urządzenie do systemu informacyjno-rozrywkowego w samochodzie przy

użyciu kabla USB. Zawartość ekranu urządzenia powinna się pojawić na

wyświetlaczu systemu informacyjno-rozrywkowego.

Jeśli urządzenie nie połączy się automatycznie z systemem informacyjno-rozrywkowym, trzeba

będzie ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink™.

139

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ręcznie uruchomić aplikację MirrorLink™

1

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB do

samochodowego systemu infotainment.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie urządzenia > MirrorLink™.

4

Stuknij pozycję

Uruchom MirrorLink™, a następnie stuknij pozycję OK.

5

Jeżeli w dalszym ciągu nie można nawiązać połączenia, stuknij pozycję

Adres

sieciowy, aby przejść do innego adresu sieciowego jeżeli ten sam adres sieciowy

jest wykorzystywany przez inne usługi, takie jak Bluetooth® i Wi-Fi, a następnie

spróbuj ponownie.