Sony Xperia Z3 Compact - Jak korzystać z połączeń transmisji danych w podróży

background image

Jak korzystać z połączeń transmisji danych w podróży

W przypadku podróżowania poza zasięgiem sieci własnego operatora, do korzystania z

Internetu może być konieczne połączenie transmisji danych. W takiej sytuacji, na

urządzeniu należy włączyć transmisję danych w roamingu. Aktywacja transmisji danych

w roamingu może pociągać za sobą dodatkowe opłaty. Zaleca się uprzednie

sprawdzenie odpowiednich opłat za transmisję danych w roamingu.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako

właściciel – czyli główny użytkownik – w celu włączenia lub wyłączenia danych w roamingu.

Jak włączyć dane w roamingu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Więcej > Sieci komórkowe.

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Dane w roamingu.

Nie można aktywować roamingu danych, gdy połączenia transmisji danych są wyłączone.