Sony Xperia Z3 Compact - Informacje o tej instrukcji obsługi

background image

Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejszy dokument zawiera instrukcję obsługi urządzenia

Xperia™ Z3 Compact z

oprogramowaniem

Android™ 6.0. Wersję oprogramowania urządzenia można sprawdzić

w menu Ustawienia.

Aktualizacje systemu i aplikacji mogą powodować inne wyświetlanie funkcji urządzenia niż

przedstawiono to w niniejszej instrukcji obsługi. Aktualizacja może nie wpływać na wersję

systemu Android™. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania można znaleźć w

sekcji

Aktualizowanie urządzenia

na stronie 38.

Ograniczenia dotyczące usług i funkcji

Niektóre usługi i funkcje opisane w tej instrukcji obsługi są obsługiwane w wybranych

krajach lub regionach i przez wybrane sieci lub wybranych usługodawców.

Międzynarodowego numeru alarmowego GSM można zawsze używać we wszystkich

krajach, regionach oraz sieciach wszystkich usługodawców, jeżeli urządzenie jest

połączone z siecią komórkową. W celu ustalenia dostępności określonych usług i funkcji

oraz ewentualnych dodatkowych opłat z nimi związanych należy skontaktować się

z operatorem sieci lub usługodawcą.
Korzystanie z określonych funkcji i aplikacji opisanych w tej instrukcji może wymagać

dostępu do Internetu. Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą urządzenia

może się wiązać z opłatami za transmisję danych. Więcej informacji można uzyskać u

dostawcy usług bezprzewodowych.

Jak sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania na urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i puknij pozycję

Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu

Android™.