Sony Xperia Z3 Compact - Blokada ekranu

background image

Blokada ekranu

na stronie 12.

Dodaj konto Google™, aby uniemożliwić innym korzystanie z Twojego urządzenia w

przypadku kradzieży i/lub usunięcia danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Do

czego jest potrzebne konto Google™?

na stronie 11.

Aktywuj usługę „Ochrona poprzez my Xperia” lub usługę sieciową Menedżera urządzeń

Android™. Za pomocą jednej z tych usług możesz zdalnie zlokalizować, zablokować, lub

wymazać dane urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Odnajdywanie

utraconego urządzenia

na stronie 19.

Weryfikacja własności Twojego urządzenia

Ochrona podczas

przywracania ustawień

fabrycznych

Zanim będzie można przywrócić ustawienia fabryczne, trzeba odblokować ekran.

Ochrona przez my

Xperia

Jeżeli zresetujesz zdalnie swoje urządzenie za pomocą tej usługi, musisz

wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do konta Google™, które zostało

skonfigurowane na tym urządzeniu. Przed zakończeniem konfiguracji urządzenie

musi zostać połączone z Internetem. W przeciwnym razie nie będzie można

korzystać z tego urządzenia po zresetowaniu.

Menedżer urządzeń

Android™

Jeżeli zdalnie zresetujesz swoje urządzenie za pomocą tej usługi, musisz

wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do konta Google™. Przed zakończeniem

konfiguracji urządzenie musi zostać połączone z Internetem. W przeciwnym razie

nie będzie można korzystać z tego urządzenia po zresetowaniu.

Naprawa

oprogramowania

Gdy po zakończeniu naprawy oprogramowania przy użyciu programu Xperia™

Companion urządzenie zostanie uruchomione, wyświetlana jest prośba o

wprowadzenie nazwy i hasła użytkownika konta Google™.

W przypadku Menedżera urządzeń Android™ wymagane jest wprowadzenie informacji z konta

Google™. Może to być dowolne konto Google™, które skonfigurowano już na urządzeniu.

Jeśli podczas konfiguracji nie wprowadzisz wymaganych informacji dotyczących konta, nie

będziesz w stanie używać tego urządzenia.

Blokada ekranu

Ekran można zablokować na kilka sposobów. Poziomy bezpieczeństwa wszystkich

typów blokad są wymienione poniżej (od najniższego do najwyższego):

Przesuwanie — brak ochrony, ale ma się szybki dostęp do ekranu głównego.

Wzór — aby odblokować urządzenie, należy narysować palcem prosty wzór.

Kod PIN — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić kod PIN składający się z co

najmniej czterech cyfr.

Hasło — aby odblokować urządzenie, należy wprowadzić hasło składające się z liter i

cyfr.

Zapamiętanie wzoru, kodu PIN lub hasła do odblokowania ekranu jest bardzo ważne. Jeśli go

nie zapamiętasz, może nie udać się przywrócić ważnych danych, takich jak kontakty

i wiadomości.

12

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak utworzyć wzór blokady ekranu

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu

>

Wzór.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jeśli podczas próby odblokowania urządzenia wzór blokady zostanie odrzucony pięć razy z

rzędu, musisz odczekać 30 sekund i spróbować ponownie.

Jak zmienić typ blokady ekranu

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia i wybierz

inny typ blokady ekranu.

Jak zmienić wzór blokady ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.

3

Narysuj wzór odblokowania ekranu.

4

Stuknij pozycję

Wzór i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie

urządzenia.

Jak utworzyć kod PIN blokady ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu

>

Kod PIN.

3

Wprowadź cyfrowy kod PIN i stuknij opcję

Kontynuuj.

4

Ponownie wprowadź i potwierdź kod PIN, a następnie stuknij opcję

OK.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak utworzyć hasło blokowania ekranu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu

>

Hasło.

3

Wprowadź hasło i stuknij pozycję

Kontynuuj.

4

Ponownie wprowadź i potwierdź hasło, a następnie stuknij pozycję

OK.

5

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia.

Jak włączyć funkcję odblokowania przeciągnięciem palcem po ekranie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Zabezpieczenia > Blokada ekranu.

3

Narysuj wzór odblokowania ekranu lub wprowadź kod PIN bądź hasło, jeśli

włączony jest jeden z tych rodzajów blokady ekranu.

4

Stuknij pozycję

Przeciągnięcie, a następnie stuknij pozycję Tak, usunąć, jeżeli

wyświetli się monit.

Resetowanie blokady ekranu po zapomnieniu kodu PIN, hasła lub

wzoru

Jeżeli nie pamiętasz kodu PIN blokady ekranu, hasła lub wzoru, możesz ją zresetować,

korzystając z usługi Ochrona przez my Xperia. Resetowanie blokady ekranu przy użyciu

usługi Ochrona przez my Xperia nie powoduje utraty żadnej zawartości urządzenia.
Aby aktywować usługę Ochrona przez my Xperia, zobacz temat

Odnajdywanie

utraconego urządzenia

na stronie 19.

13

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zresetować blokadę ekranu przy użyciu usługi Ochrona przez my Xperia

1

Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło do konta Google™ oraz włączenie w

urządzeniu usługi Ochrona przez my Xperia.

2

Przejdź do strony

myxperia.sonymobile.com

na dowolnym urządzeniu

połączonym z Internetem.

3

Zaloguj się, używając tego samego konta Google™, przy użyciu którego zostało

skonfigurowane urządzenie Xperia™.

4

Kliknij zdjęcie swojego urządzenia Xperia™ w sekcji

Twoje urządzenia.

5

Wybierz pozycję

Blokuj lub Zmień PIN2, aby zastąpić obecną blokadę ekranu

nowym kodem PIN.

6

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami z usługi Ochrona przez

my Xperia.

W zależności od ustawień zabezpieczeń urządzenie może zostać zablokowane po

zresetowaniu blokady ekranu. Aby użyć urządzenia, należy wtedy wprowadzić nazwę

użytkownika i hasło do konta Google™.