Sony Xperia Z3 Compact - Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

background image

Robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

1

Obiektyw aparatu z przodu

2

Wybieranie trybu robienia zdjęć

3

Przełączanie między aparatem przednim a głównym

4

Powiększanie i pomniejszanie

5

Klawisz aparatu — umożliwia włączanie aparatu, robienie zdjęć i rejestrowanie nagrań wideo

6

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

7

Robienie zdjęć lub rejestrowanie nagrań wideo

8

Przejście wstecz o jeden poziom lub zakończenie działania aparatu

9

Ikona ustawień trybu robienia zdjęć

10 Ustawienia lampy błyskowej

Jak zrobić zdjęcie z poziomu ekranu blokady

1

Aby włączyć ekran, naciśnij krótko przycisk zasilania .

2

Aby włączyć aparat, dotknij ikony aparatu i przytrzymaj ją, a następnie

przeciągnij ją w lewo.

3

Po włączeniu aparatu stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie za pomocą klawisza aparatu

1

Uaktywnij aparat.

2

Naciśnij klawisz aparatu do końca.

Jak zrobić zdjęcie, stukając ekranowy przycisk aparatu

1

Uaktywnij aparat.

2

Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować.

3

Stuknij przycisk ekranowy aparatu . Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast po

zabraniu palca.

Jak zrobić selfie za pomocą aparatu przedniego

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję

.

3

Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz kamery. Zdjęcie zostanie zrobione natychmiast

po zwolnieniu klawisza.

Jak korzystać z lampy błyskowej aparatu

1

Po uruchomieniu aparatu stuknij pozycję .

2

Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.

3

Zrób zdjęcie.

102

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak korzystać z funkcji zmiany powiększenia

Po otwarciu aparatu naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.

Po otwarciu aparatu na ekranie zbliż dwa palce do siebie lub rozsuń je.

Jak zarejestrować nagranie wideo za pomocą klawisza aparatu

1

Włącz aparat.

2

Przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję

.

3

Aby rozpocząć rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij klawisz aparatu.

4

Aby zatrzymać rejestrowanie nagrania wideo, naciśnij ponownie klawisz aparatu.

Jak zarejestrować nagranie wideo

1

Włącz aparat.

2

Jeśli nie został wybrany tryb kamery wideo, przeciągnij palcem po ekranie, aby

wybrać pozycję

.

3

Skieruj aparat na obiekt.

4

Aby rozpocząć nagrywanie, stuknij pozycję .

5

Aby wstrzymać nagrywanie wideo, stuknij pozycję . Aby wznowić nagrywanie,

stuknij pozycję .

6

Aby zakończyć nagrywanie, stuknij pozycję .

Jak zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo

Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania wideo, stuknij opcję . Zdjęcie zostanie

zrobione natychmiast po zabraniu palca.

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1

Uaktywnij aparat, a następnie stuknij miniaturę, aby otworzyć zdjęcie lub nagranie

wideo.

2

Aby przeglądać wszystkie zdjęcia i nagrania wideo, muskaj ekran w lewo lub w

prawo.

Jak usunąć zdjęcie lub zarejestrowane nagranie wideo

1

Znajdź zdjęcie lub wideo, które chcesz usunąć.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Usuń, aby potwierdzić.