Sony Xperia Z3 Compact - Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™‎

background image

Udostępnianie zawartości urządzeniom DLNA Certified™

Zawartość multimedialną zapisaną na urządzeniu można odtwarzać na innych

urządzeniach, takich jak telewizor lub komputer. Te urządzenia muszą znajdować się w

tej samej sieci bezprzewodowej. Mogą to być telewizory lub głośniki firmy Sony albo

urządzenia z certyfikatem DLNA Certified™ przyznawanym przez organizację Digital

Living Network Alliance. Można też odtwarzać na urządzeniu zawartość z innych

urządzeń DLNA Certified™.
Po skonfigurowaniu udostępniania zawartości multimedialnej między urządzeniami

można na przykład słuchać na urządzeniu plików muzycznych zapisanych na

komputerze domowym lub wyświetlać na wielkoekranowym telewizorze zdjęcia zrobione

aparatem urządzenia.

Odtwarzanie na urządzeniu plików z urządzeń DLNA Certified™

Podczas odtwarzania na urządzeniu plików z innego urządzenia DLNA Certified™ drugie

urządzenie działa jako serwer. Innymi słowy, udostępnia zawartość w sieci. Na

urządzeniu pełniącym rolę serwera musi być włączona funkcja udostępniania zawartości

i muszą być przyznane uprawnienia dostępu do Twojego urządzenia. Musi być również

podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co Twoje urządzenie.

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane utwory

1

Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do

tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji muzycznej w prawo, a

następnie stuknij pozycję

Sieć domowa.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz utwory, które chcesz

odtworzyć. Po zaznaczeniu utwory zostaną automatycznie odtworzone.

127

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtwarzać na urządzeniu udostępniane nagrania wideo

1

Upewnij się, że urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są połączone z tą

samą siecią Wi-Fi co używane urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Wideo.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Wideo w prawo, a następnie

stuknij pozycję

Sieć domowa.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery połączonego urządzenia i zaznacz nagrania wideo, które chcesz

odtworzyć.

Jak wyświetlać na urządzeniu udostępnione zdjęcia

1

Sprawdź, czy urządzenia, dla których chcesz udostępnić pliki, są podłączone do

tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Przeciągnij lewą krawędź ekranu głównego aplikacji Album w prawo i stuknij

pozycję

Sieć domowa.

4

Wybierz urządzenie z listy połączonych urządzeń.

5

Przejrzyj foldery podłączonego urządzenia i wybierz zdjęcie, aby je wyświetlić.

Odtwarzanie plików z Twojego urządzenia na urządzeniach DLNA

Certified™

Aby wyświetlać lub odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia na innych urządzeniach

DLNA Certified™, najpierw należy skonfigurować udostępnianie plików w Twoim

urządzeniu. Urządzenia, którym udostępniana jest zawartość, są nazywane urządzeniami

klienckimi. Urządzeniem klienckim może być na przykład telewizor, komputer lub tablet.

Urządzenie działa jako serwer multimediów, gdy udostępnia zawartość urządzeniom

klienckim. Po skonfigurowaniu udostępniania plików w urządzeniu należy też nadać

zezwolenia dostępu urządzeniom klienckim. Urządzenia te zostaną wtedy wyświetlone

jako urządzenia zarejestrowane. Urządzenia, które oczekują na zezwolenie dostępu, są

wyświetlane na liście jako urządzenia oczekujące.

Jak skonfigurować udostępnianie plików innym urządzeniom DLNA Certified™

1

Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer multimediów.

3

Aby włączyć funkcję

Udostępnij multimedia, przeciągnij suwak. Na pasku stanu

zostanie wyświetlona ikona . Urządzenie jest gotowe do działania jako serwer

multimediów.

4

Połącz komputer lub inne urządzenia z siecią Wi-Fi, w której znajduje się używane

urządzenie.

5

Na pasku stanu urządzenia pojawi się powiadomienie. Otwórz powiadomienie i

ustaw prawa dostępu dla każdego z urządzeń.

Instrukcje konfiguracji udostępniania plików za pomocą DLNA™ zależą od danego rodzaju

urządzenia klienckiego. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia

klienckiego. Jeżeli urządzenie nie może się połączyć z klientem w sieci, sprawdź, czy działa

sieć Wi-Fi.

Dostęp do menu

Serwer multimediów w pewnych aplikacjach, takich jak Muzyka, Album czy

Wideo, można także uzyskać, przeciągając lewą krawędź ekranu głównego aplikacji w prawo,

a następnie stukając pozycje

Ustawienia > Serwer multimediów.

Jak zakończyć udostępnianie plików dla innych urządzeń DLNA Certified™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Przeciągnij w lewo suwak obok pozycji

Udostępnij multimedia.

128

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak określić prawa dostępu dla oczekujących podłączanych urządzeń

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia oczekujące.

4

Wybierz poziom prawa dostępu.

Jak zmienić nazwę zarejestrowanego urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia zarejestrowane, a następnie wybierz

pozycję

Zmień nazwę.

4

Wprowadź nową nazwę urządzenia, a następnie stuknij pozycję

OK.

Jak zmienić poziom dostępu zarejestrowanego urządzenia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Wybierz urządzenie z listy

Urządzenia zarejestrowane.

4

Stuknij

Zmień poziom dostępu i wybierz jedną z opcji.

Jak uzyskać pomoc na temat udostępniania zawartości dla innych urządzeń DLNA

Certified™

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycje

Ustawienia >Połączenie urządzenia > Serwer

multimediów.

3

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Pomoc.

Wyświetlanie plików na innym urządzeniu przy użyciu funkcji Throw

Technologia DLNA™ umożliwia przesyłanie przy użyciu funkcji Throw zawartości

multimedialnej z urządzenia na inne urządzenie podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Urządzenie odbiorcze musi być w stanie działać jako urządzenie Digital Media Renderer

(DMR) i odtwarzać zawartość odbieraną z Twojego urządzenia. Przykłady urządzeń DMR

to telewizor obsługujący standard DLNA™ oraz komputer PC z systemem Windows® 7

lub nowszym.

Kroki, które należy wykonać w celu odtworzenia udostępnionych multimediów, mogą się różnić

w zależności od urządzenia klienckiego. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji

obsługi urządzenia DMR.

Zawartości objętej zabezpieczeniem Digital Rights Management (DRM) nie można odtworzyć

na urządzeniu Digital Media Renderer za pomocą technologii DLNA™.

Jak wyświetlić zdjęcia lub nagrania wideo z urządzenia na urządzeniu DMR

1

Urządzenie DMR musi być prawidłowo skonfigurowane i połączone z tą samą

siecią Wi-Fi co używane urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

4

Wyszukaj i otwórz zdjęcia lub nagrania wideo, które chcesz wyświetlić.

5

Stuknij ekran, aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie stuknij pozycję , stuknij

pozycję

Throw i wybierz urządzenie DMR, któremu chcesz udostępnić zawartość.

Wybrane urządzenie rozpocznie odtwarzanie wybranej zawartości w kolejności

chronologicznej.

6

Aby rozłączyć się z urządzeniem DMR, stuknij pozycję i wybierz pozycję

Rozłącz. Plik przestanie być odtwarzany na urządzeniu DMR, ale będzie nadal

odtwarzany na Twoim urządzeniu.

Możesz również udostępnić film wideo z aplikacji Wideo na urządzeniu, stukając nagranie

wideo i pozycję , a następnie pozycję

Throw.

129

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtwarzać utwory muzyczne na urządzeniu klienckim z użyciem funkcji Throw

1

Sprawdź, czy urządzenie klienckie DMR lub DLNA™ zostało skonfigurowane

poprawnie i jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co Twoje urządzenie.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

3

Wybierz kategorię muzyki i przejdź do utworu, który chcesz udostępnić,

a następnie stuknij utwór.

4

Stuknij pozycję i wybierz urządzenie klienckie, dla którego chcesz udostępnić

zawartość. Utwór zostanie automatycznie odtworzony przez wybrane urządzenie.

5

Aby rozłączyć z urządzeniem klienckim, stuknij pozycję .