Sony Xperia Z3 Compact - Slik mottar du anrop

background image

Slik mottar du anrop

Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus

eller hvis skjermen er låst. Hvis telefonen ringer når skjermen er aktiv, vises det

innkommende anropet som et "heads-up" varsel, dvs. et minimert vindu som flyter på

toppen av skjermen som er åpen. Når et slik varsel vises, kan du velge å svare på

anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvises anropet og bli værende på den

gjeldende skjermen.

Slik svarer du på et innkommende anrop når skjermen er inaktiv

Dra til høyre.

Slik svarer du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

Ta hurtig på

SVAR i "heads-up" varslet som vises øverst på skjermen.

Istedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å ta hurtig på

den øvre delen av "heads-up" varselsvinduet. Når denne metoden brukes, får du flere velg om

hva du skal gjøre med anropet. Du kan f.eks. avvise anropet med en melding eller viderekoble

anropet til en telefonsvarer.

Slik avviser du et innkommende anrop når skjermen er inaktiv

Dra mot venstre.

Slik avviser du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

I det flytende varslet som vises øverst på skjermen, trykker du på

AVSLÅ.

I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å trykke på den

øvre delen av "heads-up" varselsvinduet. Når denne metoden brukes, får du flere velg om hva

du skal gjøre med anropet. Du kan for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Bruke telefonsvareren

Du kan bruke telefonsvarer-appen på enheten til å svare på anrop når du er travelt eller

ikke rekker å svare. Du kan aktivere den automatiske svarfunksjonen og bestemme hvor

mange sekunder du vil vente før anropet skal besvares automatisk. Du kan også

videresende anrop manuelt til telefonsvareren når du er for opptatt til å svare. Og du kan

få tilgang til meldinger som legges igjen på telefonsvareren, rett fra enheten.

Før du bruker telefonsvareren, må du spille inn en svarmelding.

69

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du inn en svarmelding på telefonsvareren

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer > Hilsener.

3

Ta hurtig på

Spill inn ny hilsen og følg instruksjonene på skjermen.

Slik aktiverer du automatisk svar

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Telefonsvarer mot høyre.

Hvis du ikke angir en tidsforsinkelse for automatisk svar på anrop, brukes standardverdien.

Slik angir du en tidsforsinkelse for automatisk svar

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer.

3

Ta hurtig på

Besvar etter.

4

Juster tiden ved å rulle opp og ned.

5

Ta hurtig på

Ferdig.

Slik viderekobler du et innkommende anrop til telefonsvareren

Når et anrop kommer inn, drar du

Svaralternativer oppover, og velger deretter

Avvis med telefonsvarer.

Når et anrop kommer inn, kan du også vente til den forhåndsinnstilte tidsforsinkelsen er

utløpt, slik at telefonsvareren svarer på anropet automatisk.

Slik lytter du til meldinger på telefonsvareren

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Xperia™-telefonsvarer > Meldinger.

3

Velg talemeldingen du vil lytte til.

Du kan også lytte til meldingene på telefonsvareren direkte fra anropsloggen ved å ta hurtig på

.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding

Du kan avvise et anrop med en tekstmelding. Når du avviser et anrop med en slik

melding, blir meldingen automatisk sendt til innringeren og lagret i Meldinger-samtalen

med kontakten.
Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du

kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å

redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

1

Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på

Svaralternativer.

2

Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på

Skriv ny melding.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

1

Når det kommer inn et anrop, trykker du på den øverste delen av det flytende

varselvinduet der telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.

2

Trykk på

Svaralternativer.

3

Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på

Skriv ny melding.

Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

1

Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, trykker du på

Svaralternativer.

2

Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på

Skriv ny melding.

70

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop > Hurtigsvar.

3

Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige

endringene.

4

Trykk på

OK.