Sony Xperia Z3 Compact - Aktive anrop

background image

Aktive anrop

1

Avslutte en samtale

2

Foreta et annet anrop

3

Sett gjeldende samtale på vent eller hente opp samtalen igjen

4

Tast inn numre under et anrop

5

Slå av mikrofonen under et anrop

6

Slå på høyttaleren under en samtale

Slik endrer du ørehøyttalervolumet under et anrop

Trykk volumtasten opp eller ned.