Sony Xperia Z3 Compact - Slik velger du mobilnett

background image

Slik velger du mobilnett

Enheten veksler automatisk mellom mobilnett avhengig av hvilke mobilnett som er

tilgjengelige der du befinner deg. Du kan også manuelt innstille enheten til å bruke en

bestemt type mobilnettmodus, f.eks. WCDMA eller GSM.

49

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Forskjellige statusikoner vises i statuslinjen avhengig av typen eller nettverksmodus som

du er tilkoblet. Se

Statusikoner

på side 31 for å se hvordan de forskjellige statusikonene

ser ut.

Slik velger du nettverksmodus

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer > Mobilnett.

3

Ta hurtig på

Foretrukket nettverkstype og velg deretter en nettverksmodus.

Slik velger du et annet nettverk manuelt

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer > Mobilnett > Nettverksoperatører.

3

Ta hurtig på

Søkemodus, og velg deretter Manuelt.

4

Velg et nettverk.

Hvis du velger et nettverk manuelt, vil ikke enheten søke etter andre nettverk selv om du

beveger deg utenfor rekkevidden til nettverket du valgte manuelt.

Slik aktiverer du automatisk nettverksvalg

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Mer > Mobilnett > Nettverksoperatører.

3

Ta hurtig på

Søkemodus, og velg deretter Automatisk.