Sony Xperia Z3 Compact - Slik tar du en skjermkopi

background image

Slik tar du en skjermkopi

Du ka ta stillbilder of en hvilken som helst skjerm på enheten som skjermkopi.

Skjermkopier lagres automatisk i Album.

Slik tar du skjermbilder

1

Trykk på hold inne på/av-tasten til det vises et forespørselvindu.

2

Ta hurtig på .

Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde på/av-tasten og volum ned-tasten

samtidig. Når skjermbildet er tatt, kan du slippe tastene.

Slik viser du skjermkopien

Dra statuslinjen helt nedover, og ta deretter hurtig på skjermkopien som skal vises.

Du kan også vise skjermkopier ved å åpne Album-appen.

28

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.