Sony Xperia Z3 Compact - Naar de radio luisteren

background image

Naar de radio luisteren

De FM-radio in uw apparaat werkt net als elke andere FM-radio. U kunt bijvoorbeeld

door FM-radiozenders bladeren, deze beluisteren en zenders opslaan als favorieten. U

moet een bedrade headset of hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten voordat u de

radio kunt gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat de headset of hoofdtelefoon als antenne

werkt. Als een van deze apparaten is aangesloten, kunt u het geluid eventueel uit de

luidspreker laten komen.

1

Lijst met favorieten

2

Aan-uitknop voor radio

3

Geef de menuopties weer

4

Ingestelde frequentie

5

Sla een zender op als favoriet of verwijder deze

6

Afstemknop

7

Frequentieband – sleep naar links of rechts om tussen kanalen te schakelen

8

Ga omhoog over de frequentieband om een zender te zoeken

9

Een opgeslagen favoriete zender

10 Ga omlaag over de frequentieband om een zender te zoeken

De FM-radio beluisteren

1

Sluit een headset of een hoofdtelefoon aan op uw apparaat.

2

Tik vanaf uw Startscherm op .

3

Tik op

FM-radio . De beschikbare zenders worden weergegeven wanneer u door

de frequentieband bladert.

Wanneer u de FM-radio start, worden de beschikbare zenders automatisch weergegeven. Als

een zender RDS-informatie doorgeeft, verschijnt deze enkele seconden nadat u begonnen

bent met luisteren naar de zender.

Schakelen tussen radiozenders

Sleep de frequentieband naar links of rechts.

Opnieuw zoeken naar radiozenders

1

Wanneer de radio is geopend, tikt u op .

2

Tik op

Kanalen zoeken. De hele frequentieband wordt gescand en alle

beschikbare zenders worden gemarkeerd.

99

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het radiogeluid naar de luidspreker omschakelen

1

Wanneer de radio is geopend, drukt u op .

2

Tik op

Via luidspreker afsp..

Druk op en tik op

Afsp. op hoofdtelefoon om het geluid terug te schakelen naar de bedrade

headset of hoofdtelefoon.

Een nummer identificeren op de FM-radio via TrackID™

1

Tik op terwijl het nummer op de FM-radio van uw apparaat wordt afgespeeld en

selecteer

TrackID™.

2

Er wordt een voortgangsindicator weergegeven terwijl de toepassing TrackID™

het nummer analyseert. Als dit lukt, krijgt u een resultaat of een lijst met mogelijke

tracks te zien.

3

Tik op om terug te keren naar de FM-radio.

De toepassing TrackID™ en de TrackID™-service worden niet in alle landen/regio's en door

alle netwerken en/of serviceproviders in alle gebieden ondersteund.