Sony Xperia Z3 Compact - Uw apparaat opladen

background image

Uw apparaat opladen

Gebruik altijd een originele Sony-lader en USB-kabel die voor uw specifieke Xperia™-model

zijn gemaakt. Bij andere opladers en kabels kan de oplaadtijd langer uitvallen, wordt het

apparaat mogelijk helemaal niet opgeladen, of kan het apparaat zelfs beschadigd raken.

Controleer of alle USB-poorten en -verbindingsstukken volkomen droog zijn voordat u de

USB-kabel erin steekt.

Het opladen van het apparaat gaat sneller via een stopcontact dan via de computer. U

kunt het apparaat blijven gebruiken tijdens het opladen.
Als de batterij leeg is, kan het tot 30 minuten duren voordat het apparaat reageert op het

opladen. Gedurende deze tijd blijft het scherm helemaal zwart en wordt er geen

oplaadpictogram weergeven. Het kan tot 4 uur duren voordat een volledig lege batterij

helemaal is opgeladen.

Uw apparaat beschikt over een ingebouwde oplaadbare batterij die alleen door een

geautoriseerd Sony-reparatiecentrum kan worden vervangen. Probeer nooit om het apparaat

zelf te openen of demonteren. Dit kan schade aan uw apparaat veroorzaken en de garantie in

gevaar brengen.

Uw apparaat opladen

1

Steek de stekker van de lader in een stopcontact.

2

Steek het ene uiteinde van de USB-kabel in de lader (of in de USB-poort van een

computer).

3

Steek het andere uiteinde van de kabel met het USB-symbool naar boven in de

micro-USB-poort op uw apparaat. Het meldingslampje gaat branden wanneer het

laden begint.

4

Wanneer het apparaat helemaal is opgeladen, koppelt u de kabel los van uw

apparaat door het recht naar buiten te trekken. Zorg ervoor dat u de connector

niet buigt.

Als de batterij helemaal leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het meldingslampje

gaat branden en het oplaadpictogram wordt weergegeven.

Meldingslampje batterijstatus

Groen

De batterij laadt op en het oplaadniveau is meer dan 90%

Rood

De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan 15%

Oranje

De batterij laadt op en het oplaadniveau is minder dan 90%

36

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.