Sony Xperia Z3 Compact - Alarm en klok

background image

Alarm en klok

U kunt een of meerdere alarmen instellen en alle geluiden op het apparaat als

wekkersignaal gebruiken. Het alarm gaat niet af als het apparaat is uitgeschakeld.
De indeling voor alarmtijden is dezelfde als de indeling die u hebt geselecteerd voor de

algemene tijdinstellingen, bijvoorbeeld 12-uurs- of 24-uursindeling.

140

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

1

Ga naar het startscherm van het alarm

2

Geef een wereldklok weer en pas de instellingen aan

3

Open de stopwatchfunctie

4

Open de timerfunctie

5

Weergaveopties

6

Open de datum- en tijdinstellingen van de klok

7

Schakel een alarm in of uit

8

Voeg een nieuw alarm toe

Een nieuw alarm instellen

1

Tik in uw startscherm op .

2

Zoek naar en tik op

Klok.

3

Tik op .

4

Tik op

Tijd en selecteer de gewenste waarde.

5

Tik op

OK.

6

Bewerk eventueel andere alarminstellingen.

7

Tik op

Opslaan.

Een alarm in de sluimerstand zetten wanneer het klinkt

Tik op

Sluimeren.

Een weerklinkend alarm uitschakelen

Sleep naar rechts.

Als u een sluimerend alarm wilt uitschakelen, sleept u de statusbalk omlaag om het

meldingenvenster te openen. Tik vervolgens op .

Een bestaand alarm bewerken

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Voer de gewenste wijzigingen door.

3

Tik op

Opslaan.

Een alarm in- of uitschakelen

Open de applicatie Alarm en klok en sleep de schuifregelaar naast het alarm in de

aan- of uitstand.

Een alarm verwijderen

1

Open de applicatie voor alarm en klok en houd het alarm dat u wilt verwijderen

enige tijd aangeraakt.

2

Tik op

Alarm verwijderen en vervolgens op Ja.

141

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het geluid voor een alarm instellen

1

Open de applicatie Alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Tik op

Alarmgeluid en selecteer een optie of tik op om een muziekbestand te

selecteren.

3

Tik op

Gereed en vervolgens op Opslaan.

Voor meer informatie over het aanpassen van het alarmvolume, gaat u naar

Volume-

instellingen

op de pagina 56.

Het volumeniveau van een alarm aanpassen

1

Open de applicatie Alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Sleep de volumeschuifregelaar onder

Alarmvolume naar de gewenste positie.

3

Tik op

Opslaan.

Een herhaald alarm instellen

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Tik op

Herhalen.

3

Markeer de selectievakjes voor de gewenste dagen en tik op

OK.

4

Tik op

Opslaan.

De trilfunctie voor een alarm activeren

1

Open de applicatie voor alarm en klok en tik op het alarm dat u wilt bewerken.

2

Markeer het selectievakje

Trillen.

3

Tik op

Opslaan.

Het gedrag van de toetsen aan de zijkant instellen

1

Open de applicatie Alarm en klok en selecteer het alarm dat u wilt bewerken.

2

Tik op

Werking van zijtoetsen en kies het gewenste gedrag van de toetsen aan

de zijkant als deze tijdens het alarm worden ingedrukt.

3

Tik op

Opslaan.

142

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.