Sony Xperia Z3 Compact - Mod pesawat

background image

Mod pesawat

Dalam mod Pesawat, rangkaian dan penghantar terima radio dimatikan untuk

mengelakkan gangguan pada peralatan sensitif. Walau bagaimanapun, anda masih

boleh bermain permainan, mendengarkan muzik, menonton video dan kandungan lain,

selagi kesemua kandungan ini disimpan pada kad ingatan atau storan dalaman anda.

Anda juga boleh diberitahu melalui makluman, jika penggera makluman diaktifkan.

Penggunaan bateri akan berkurang apabila mod Pesawat dihidupkan.

Untuk menghidupkan mod Pesawat

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Mod pesawat ke kanan.

136

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.