Sony Xperia Z3 Compact - Gmail™‎

background image

Gmail™

Jika anda mempunyai akaun Google™, anda boleh menggunakan aplikasi Gmail™

untuk membaca dan menulis mesej e-mel.

91

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

1

Lihat senarai semua akaun Gmail dan folder

2

Cari mesej e-mel

3

Senarai mesej e-mel

4

Tulis mesej e-mel

Untuk mengetahui selanjutnya tentang Gmail™

Apabila aplikasi Gmail dibuka, seret tepi kiri skrin ke kanan, kemudian cari dan

ketik

Bantuan.

92

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.