Sony Xperia Z3 Compact - Storan dan memori

background image

Storan dan memori

Peranti anda mempunyai beberapa pilihan storan dan memori yang berbeza.

Storan dalaman adalah kira-kira

12 GB dan digunakan untuk menyimpan kandungan

yang dimuat turun atau dipindahkan bersama tetapan dan data peribadi. Beberapa

39

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

contoh mengenai data yang disimpan ke storan dalaman ialah tetapan penggera,

kelantangan dan bahasa; e-mel; penanda buku; peristiwa kalendar; foto; video dan

muzik.

Anda boleh menggunakan kad memori boleh tanggal dengan kapasiti storan sehingga

128 GB untuk mendapatkan lebih banyak ruang storan. Fail media dan sesetengah

aplikasi bersama data yang berkaitan boleh dipindahkan kepada jenis memori ini untuk

mengosongkan storan dalaman. Sesetengah aplikasi, sebagai contoh, aplikasi Kamera,

boleh menyimpan data secara terus ke kad memori.

Memori dinamik (RAM) adalah kira-kira

3 GB dan tidak boleh digunakan untuk storan.

RAM digunakan untuk mengendalikan aplikasi yang berjalan dan sistem pengendalian.

Anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan.

Baca selanjutnya tentang penggunaan memori dalam peranti Android dengan memuat turun

Kertas putih untuk peranti anda di

www.sonymobile.com/support/

.

Mempertingkat prestasi ingatan

Ingatan dalam peranti anda cenderung untuk penuh daripada penggunaan biasa. Jika

peranti mulai perlahan atau aplikasi ditutup secara tiba-tiba, anda hendaklah

mempertimbangkan perkara berikut:

Sentiasa mempunyai storan dalaman kosong melebihi

100 MB dan RAM kosong yang

tersedia melebihi

100 MB.

Tutup aplikasi yang berjalan jika tidak digunakan.

Kosongkan ingatan cache untuk semua aplikasi.

Nyahpasang aplikasi yang dimuat turun yang tidak anda gunakan.

Alihkan aplikasi ke kad memori jika storan dalaman penuh.

Pindahkan foto, video dan muzik dari ingatan dalaman ke kad ingatan.

Jika peranti anda tidak dapat membaca kandungan pada kad ingatan, anda mungkin

perlu memformat kad itu. Sila ambil perhatian bahawa semua kandungan pada kad akan

dipadamkan apabila anda memformatnya.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mesti melog masuk

sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk melaksanakan tindakan tertentu seperti

memindahkan data ke kad ingatan dan memformat kad ingatan.

Untuk melihat status ingatan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan.

Untuk melihat jumlah RAM kosong dan RAM digunakan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

Untuk mengosongkan memori cache untuk semua aplikasi

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan.

3

Ketik

Storan dalaman> Data cache> OK.

Apabila anda mengosongkan memori cache, anda tidak akan kehilangan sebarang maklumat

atau tetapan penting.

Untuk memindahkan fail media ke kad memori

1

Pastikan anda mempunyai kad memori yang dimasukkan ke dalam peranti anda.

2

Dari Skrin utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Storan > Pindahkan data ke kad SD.

4

Tandakan jenis fail yang anda mahukan untuk dipindahkan ke kad memori.

5

Ketik

Pemindahan.

40

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memindahkan aplikasi ke kad ingatan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi yang ingin dipindahkan, kemudian ketik

Storan, kemudian di bawah

Storan yang digunakan, ketik

Tukar > Kad SD > Alih.

Sesetengah aplikasi tidak boleh dipindahkan ke kad ingatan.

Untuk menghentikan aplikasi dan perkhidmatan daripada berjalan

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

PAKSA BERHENTI > OK.

Untuk memformat kad memori

1

Dari Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Storan.

3

Ketik

Kad SD, kemudian ketik , kemudian ketik Tetapan > Format > Padam &

format.

Semua kandungan pada kad memori dipadamkan apabila anda memformatkannya. Pastikan

anda membuat sandaran semua data yang anda mahu simpan sebelum memformat kad

memori. Untuk membuat sandaran kandungan, anda boleh menyalinnya ke komputer. Untuk

maklumat lanjut, lihat

Mengurus fail menggunakan komputer

pada halaman 39.