Sony Xperia Z3 Compact - Извршување дијагностички тестови на вашиот уред

background image

Извршување дијагностички тестови на вашиот уред

Апликацијата Xperia™ Diagnostics може да тестира одредена функција или да изврши целосен
дијагностички тест за да провери дали вашиот уред Xperia™ работи правилно.
Xperia™ Diagnostics може:

Да пристапи до потенцијални хардверски или софтверски проблеми на вашиот уред Xperia™.

Да анализира колку добро се извршуваат апликациите на вашиот уред.

Да го запише бројот на испуштени повици во текот на претходните 10 дена.

Да го идентифицира инсталираниот софтвер и да обезбеди корисни детали за вашиот уред.

Апликацијата Xperia™ Diagnostics е веќе инсталирана на повеќето уреди Android™ од
Sony. Доколку опцијата Дијагностика не е достапна под Поставки > За телефонот, може
да преземете поедноставна верзија користејќи ја апликацијата Play Store™.

Извршување одреден дијагностички тест

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика > Тест.

3

Одберете тест од листата.

4

Следете ги инструкциите и допрете Да или Не да потврдите доколку функцијата работи.

Извршување на сите дијагностички тестови

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика >Тест > Изврши
ги сите
.

3

Следете ги инструкциите и допрете Да или Не да потврдите доколку функцијата работи.

Прикажување детали за уредот

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > За телефонот > Дијагностика > Факти.