Sony Xperia Z3 Compact - Ierīces kā maka izmantošana

background image

Ierīces kā maka izmantošana

Izmantojiet ierīci kā maku, lai samaksātu par precēm, nemaz nesniedzoties pēc īstā

maka. Visi jūsu instalētie maksājumu pakalpojumi ir sakārtoti vienā vietā, lai tos varētu

skatīt un pārvaldīt. Ņemiet vērā to, ka, veicot maksājumu, ir jāieslēdz NFC funkcija, pirms

ierīce pieskaras karšu lasītājam. Papildinformāciju par tehnoloģiju NFC skatiet sadaļā

NFC

123. lpp.

Mobilo maksājumu pakalpojumi var nebūt pieejami visos reģionos.

Maksāšanas pakalpojumu pārvaldīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Pieskarties un maksāt. Parādās maksāšanas

pakalpojumu saraksts.

3

Pēc izvēles pārvaldiet maksāšanas pakalpojumus, piemēram, nomainiet noklusēto

maksāšanas pakalpojumu.

130

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.