Sony Xperia Z3 Compact - Saturs

background image

Saturs

Darba sākšana............................................................................... 7

Par šo lietotāja rokasgrāmatu.............................................................. 7
Pārskats..............................................................................................7
Salikšana............................................................................................ 8
Ekrāna aizsardzība............................................................................ 10
Ierīces ieslēgšana pirmo reizi............................................................. 10
Kāpēc nepieciešams Google™ konts?..............................................11

Ierīces drošība..............................................................................12

Ierīces aizsardzības nodrošināšana....................................................12
Ekrāna slēgšana................................................................................12
Ierīces automātiska atbloķēšana........................................................14
SIM kartes aizsardzība...................................................................... 18
Ierīces identifikācijas numura atrašana...............................................18
Pazaudētas ierīces atrašana .............................................................19

Pamatiemaņu apgūšana.............................................................. 21

Skārienekrāna lietošana.................................................................... 21
Ekrāna slēgšana un atslēgšana......................................................... 23
Sākuma ekrāns................................................................................. 23
Lietotņu ekrāns................................................................................. 25
Navigācija lietotnēs............................................................................26
Logrīki...............................................................................................26
Īsceļi un mapes................................................................................. 27
Fons un motīvi...................................................................................28
Ekrānuzņēmuma ieguve.................................................................... 29
Paziņojumi........................................................................................ 29
Statusa joslas ikonas.........................................................................31
Lietotņu pārskats.............................................................................. 33

Akumulators un apkope............................................................... 35

Ierīces uzlāde.................................................................................... 35
Akumulators un enerģijas pārvaldība................................................. 35
Ierīces atjaunināšana......................................................................... 37
Apkope, izmantojot datoru................................................................ 38
Krātuve un atmiņa............................................................................. 39
Satura dublēšana un atjaunošana..................................................... 41

Lietotņu lejupielāde...................................................................... 43

Lietotņu lejupielāde no Google Play™............................................... 43
Lietotņu lejupielāde no citiem avotiem............................................... 43

Internets un tīkli............................................................................44

Web pārlūkošana.............................................................................. 44

2

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Interneta un multiziņu iestatījumi ....................................................... 44
Wi-Fi................................................................................................. 45
Mobilo datu savienojuma koplietošana.............................................. 47
Datu lietošanas pārraudzība.............................................................. 49
Mobilo tīklu atlase..............................................................................50
Virtuālie privātie tīkli (VPN)..................................................................50

Datu sinhronizēšana ierīcē........................................................... 51

Sinhronizēšana ar tiešsaistes kontiem............................................... 51
Sinhronizēšana ar Microsoft® Exchange ActiveSync®...................... 51

Pamatiestatījumi...........................................................................53

Piekļuve iestatījumiem....................................................................... 53
Skaļuma iestatījumi............................................................................53
Netraucēšanas režīma iestatījumi.......................................................54
Ekrāna iestatījumi.............................................................................. 55
Lietotņu iestatījumi............................................................................ 56
Lietojumprogrammu atiestatīšana......................................................57
Daydream......................................................................................... 58
Valodas iestatījumi.............................................................................58
Datums un laiks................................................................................ 59
X-Reality™ for mobile........................................................................59
Super-vivid režīms............................................................................. 59
Skaņas izvades uzlabošana...............................................................60
Trokšņa slāpēšana............................................................................ 60
Vairāku lietotāju konti.........................................................................60

Teksta rakstīšana..........................................................................63

Ekrāna tastatūra................................................................................63
Tālruņa tastatūra................................................................................64
Teksta ievade, izmantojot balss ievadi............................................... 65
Teksta rediģēšana............................................................................. 65
Ekrāna tastatūras personalizēšana.................................................... 66

Zvanīšana..................................................................................... 68

Zvanu veikšana................................................................................. 68
Zvanu saņemšana.............................................................................69
Notiekošas sarunas...........................................................................71
Zvanu žurnāla lietošana.....................................................................71
Zvanu pārsūtīšana.............................................................................72
Zvanu liegšana.................................................................................. 72
Vairāki zvani...................................................................................... 73
Konferences zvani............................................................................. 73
Balss pasts....................................................................................... 74
Ārkārtas zvani................................................................................... 74

3

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Kontakti........................................................................................ 76

Kontaktu pārsūtīšana........................................................................ 76
Kontaktu meklēšana un skatīšana..................................................... 77
Kontaktu pievienošana un rediģēšana............................................... 78
Medicīniskas un ārkārtas kontaktinformācijas pievienošana............... 79
Izlase un grupas................................................................................ 80
Kontaktinformācijas sūtīšana............................................................. 81
Izvairīšanās no dublikātiem lietotnē Kontakti...................................... 81
Kontaktu dublēšana.......................................................................... 81

Ziņojumapmaiņa un tērzēšana..................................................... 83

Ziņu lasīšana un sūtīšana...................................................................83
Ziņu kārtošana.................................................................................. 84
Zvanīšana no ziņas............................................................................85
Ziņapmaiņas iestatījumi..................................................................... 85
Tūlītējā ziņapmaiņa un videotērzēšana............................................... 85

E-pasts......................................................................................... 86

E-pasta iestatīšana............................................................................86
E-pasta ziņu sūtīšana un saņemšana................................................ 86
E-pasta ziņu kārtošana......................................................................87
E-pasta konta iestatījumi................................................................... 88
Gmail™.............................................................................................88

Mūzika.......................................................................................... 90

Mūzikas pārsūtīšana uz ierīci............................................................. 90
Mūzikas klausīšanās..........................................................................90
Lietotnes Mūzika sākuma ekrāna izvēlne........................................... 91
Atskaņošanas saraksti...................................................................... 92
Mūzikas kopīgošana..........................................................................93
Skaņas uzlabošana........................................................................... 93
Mūzikas atpazīšana, izmantojot tehnoloģiju TrackID™....................... 93

FM radio....................................................................................... 95

Radio klausīšanās............................................................................. 95
Iecienītākās radiostacijas................................................................... 96
Skaņas iestatījumi............................................................................. 96

Kamera......................................................................................... 97

Fotoattēlu uzņemšana un videoklipu ierakstīšana.............................. 97
Seju atrašana.................................................................................... 98
Tehnoloģijas Smile Shutter™ izmantošana smaidošu seju
uzņemšanai.......................................................................................99
Ģeogrāfiskās atrašanās vietas pievienošana fotoattēliem...................99
Vispārīgie kameras iestatījumi............................................................99
Fotokameras iestatījumi...................................................................103
Videokameras iestatījumi.................................................................107

4

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēli un video albumā.........................................................110

Fotoattēlu un video skatīšana.......................................................... 110
Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana un pārvaldība..........................111
Fotoattēlu rediģēšana ar lietotni Fotoattēlu redaktors.......................112
Videoklipu rediģēšana ar lietotni Videoklipu redaktors......................112
Fotoattēlu un videoklipu paslēpšana................................................113
Lietotnes Albums sākuma ekrāna izvēlne........................................ 113
Fotoattēlu skatīšana kartē............................................................... 114

Videoklipi.................................................................................... 116

Video skatīšanās lietotnē Video....................................................... 116
Video satura pārsūtīšana uz ierīci.................................................... 117
Videosatura pārvaldība....................................................................117
Filmu veidotājs................................................................................ 117

Savienojumi................................................................................119

Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā, izmantojot kabeli..................119
Ierīces ekrāna spoguļošana televizorā bezvadu režīmā.................... 119
Satura kopīgošana ar DLNA Certified™ ierīcēm.............................. 120
Ierīces savienošana ar USB piederumiem........................................122
Ierīces savienošana ar DUALSHOCK™ sērijas bezvadu kontrolleri.. 123
NFC................................................................................................ 123
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®..................................................... 125

Viedas lietotnes un funkcijas, kas taupa laiku............................128

Papildierīču un iestatījumu vadība, izmantojot Smart Connect™......128
Ierīce ar ANT+™ — kā sporta centrs...............................................130
Ierīces kā maka izmantošana.......................................................... 130

Ceļošana un kartes.................................................................... 131

Atrašanās vietas apzināšanas pakalpojumu izmantošana................ 131
Google Maps™ un navigācija..........................................................131
Datplūsmas izmantošana ceļojat..................................................... 132
Ierīces izmantošana kopā ar automašīnas informācijas un izklaides
sistēmu........................................................................................... 132
Lidmašīnas režīms...........................................................................133

Kalendārs un modinātājs............................................................134

Kalendārs........................................................................................134
Modinātājs un pulkstenis................................................................. 134

Pieejamība..................................................................................137

Palielināšanas žesti..........................................................................137
Liels teksts...................................................................................... 137
Krāsu korekcija................................................................................137
Vienkāršs sākuma ekrāns................................................................137
Saderība ar dzirdes aparātiem.........................................................138
TalkBack......................................................................................... 138

5

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

TTY (teletaips) režīms...................................................................... 138
Lēna runa........................................................................................138

Atbalsta un juridiskā informācija................................................ 139

Atbalsta lietotne.............................................................................. 139
Izvēlnēs un lietotnēs pieejamie palīdzības materiāli...........................139
Diagnostikas testu veikšana ierīcē................................................... 139
Restartēšana, atiestatīšana un labošana..........................................139
Palīdzība saistībā ar programmatūras uzlabošanu........................... 141
Norādījumi par garantiju, SAR un lietošanu......................................141
Ierīces utilizēšana............................................................................ 141
Juridiskā informācija........................................................................142

6

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.