Sony Xperia Z3 Compact - Super-vivid režīms

background image

Super-vivid režīms

Super-vivid režīms uzlabo ierīcē skatīto fotoattēlu un video krāsu spilgtumu un

piesātinājumu.

Super-vivid režīma ieslēgšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Displejs > Attēla uzlabošana.

3

Piesitiet radio pogu

Īpaši spilgtu krāsu režīms, ja šī iespēja vēl nav atlasīta.

59

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.