Sony Xperia Z3 Compact - Seju atrašana

background image

Seju atrašana

Lai fokusētu seju, kas neatrodas kadra centrā, var izmantot seju atrašanas funkciju.

Kamera automātiski atrod piecas sejas, tās tiek norādītas ar baltiem rāmjiem. Krāsainais

rāmis norāda, kura seja ir fokusā. Fokusēta tiek seja, kas atrodas vistuvāk kamerai. Lai

izvēlētos, kuru seju fokusēt, var arī piesist kādam no rāmjiem.

Sejas noteikšanas funkcijas ieslēgšana

1

Švīkājiet ekrānu, lai atlasītu

Manuāli uzņemšanas režīmu.

2

Piesitiet pie .

3

Piesitiet pie

Vēl > Fokusa režīms > Seju atrašana.

Fotografēšana, izmantojot sejas noteikšanu

1

Kad kamera ir atvērta un ir ieslēgta funkcija

Seju atrašana, pavērsiet kameru pret

fotografējamo objektu. Var noteikt līdz pat piecām sejām, un katra noteiktā seja

tiek ierāmēta.

2

Nospiediet kameras taustiņu līdz pusei. Fokusētā seja tiek norādīta krāsainā rāmi.

3

Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu līdz galam.

98

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.