Sony Xperia Z3 Compact - Modinātājs un pulkstenis

background image

Modinātājs un pulkstenis

Varat iestatīt vienu vai vairākus modinātāja signālus un kā signālu izvēlēties jebkuru ierīcē

saglabāto skaņu. Ja ierīce ir izslēgta, modinātāja signāls neskan.
Parādītais modinātāja laika formāts ir tāds pats, kādu izvēlējāties vispārīgajiem laika

iestatījumiem, piemēram, 12 vai 24 stundu formāts.

134

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Piekļūt modinātāja sākuma ekrānam

2

Skatīt pasaules pulksteni un pielāgot iestatījumus

3

Piekļūt hronometra funkcijai

4

Piekļūt taimera funkcijai

5

Skatīt iespējas

6

Atvērt pulksteņa datuma un laika iestatījumus

7

Ieslēgt vai izslēgt modinātāju

8

Pievienot jaunu modinātāju

Jauna signāla iestatīšana

1

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Pulkstenis.

3

Piesitiet pie .

4

Piesitiet pie

Laiks un izvēlieties vajadzīgo vērtību.

5

Piesitiet pie

Labi.

6

Ja nepieciešams, rediģējiet citus signāla iestatījumus.

7

Piesitiet pie

Saglabāt.

Modinātāja atlikšana tā zvanīšanas laikā

Piesitiet

Atlikt.

Modinātāja izslēgšana tā zvanīšanas laikā

Velciet pa labi.

Lai izslēgtu modinātāju snaudas režīmā, varat vilkt uz leju statusa joslu un pēc tam atvērtajā

paziņojumu panelī piesist pie .

Iestatīta signāla rediģēšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie signāla, kuru vēlaties

rediģēt.

2

Veiciet vajadzīgās izmaiņas.

3

Piesitiet pie

Saglabāt.

Modinātāja ieslēgšana vai izslēgšana

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam bīdiet slīdni, kas atrodas blakus

modinātājam, ieslēgšanas vai izslēgšanas pozīcijā.

135

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Modinātāja dzēšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam pieskarieties un turiet

modinātāju, kuru vēlaties dzēst.

2

Piesitiet pie

Dzēst modinātāju un pēc tam Jā.

Modinātāja signāla iestatīšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie signāla, kuru vēlaties

rediģēt.

2

Piesitiet vienumam

Modinātāja skaņa un atlasiet kādu no iespējām vai piesitiet

vienumam un atlasiet mūzikas failu.

3

Piesitiet vienumam

Gatavs un pēc tam piesitiet vienumam Saglabāt.

Papildinformāciju par modinātāja skaļuma līmeņa regulēšanu skatiet sadaļas

Skaļuma

iestatījumi

53. lpp.

Modinātāja skaļuma līmeņa regulēšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie signāla, kuru vēlaties

rediģēt.

2

Velciet skaļuma slīdni zem

Modinātāja skaļums uz vēlamo pozīciju.

3

Piesitiet pie

Saglabāt.

Atkārtota signāla iestatīšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie signāla, kuru vēlaties

rediģēt.

2

Piesitiet pie

Atkārtot.

3

Atzīmējiet attiecīgo dienu izvēles rūtiņas un pēc tam piesitiet pie

Labi.

4

Piesitiet pie

Saglabāt.

Vibrozvana funkcijas aktivizēšana modinātājam

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam piesitiet pie signāla, kuru vēlaties

rediģēt.

2

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Vibrēšana.

3

Piesitiet pie

Saglabāt.

Sānu taustiņu darbības iestatīšana

1

Atveriet modinātāja un pulksteņa lietotni, pēc tam atlasiet signālu, kuru vēlaties

rediģēt.

2

Piesitiet pie

Sānu taustiņu darbība, pēc tam atlasiet izvēlēto sānu taustiņu

darbību, kad tie tiek nospiesti modinātāja signāla laikā.

3

Piesitiet pie

Saglabāt.

136

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.