Sony Xperia Z3 Compact - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Izmantojiet Wi-Fi, lai pārlūkotu internetu, lejupielādētu lietotnes vai sūtītu un saņemtu e-

pasta ziņas. Kad esat izveidojis savienojumu ar Wi-Fi tīklu, jūsu ierīce atceras šo tīklu un

automātiski izveido savienojumu ar to, kad nākamreiz nonākat tā darbības diapazonā.
Dažos Wi-Fi tīklos tiek prasīts, lai jūs pieteiktos tīmekļa lapā, un tikai pēc tam jums tiek

dota piekļuve tīklam. Sazinieties ar attiecīgā Wi-Fi tīkla administratoru, lai saņemtu

plašāku informāciju.
Pieejamie Wi-Fi tīkli var būt publiski pieejami vai aizsargāti.

Publiski pieejamajiem tīkliem blakus Wi-Fi tīkla nosaukumam ir apzīmējums .

Aizsargātajiem tīkliem blakus Wi-Fi tīkla nosaukumam ir apzīmējums .

Daži Wi-Fi tīkli pieejamo tīku sarakstā netiek uzrādīti, jo netiek raidīts to tīkla nosaukums

(SSID). Ja zināt tīkla nosaukumu, tad pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstam varat to pievienot manuāli.

Wi-Fi ieslēgšana vai izslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Wi-Fi un pieskarieties tam.

3

Pieskarieties slīdnim, lai iespējotu vai atspējotu Wi-Fi.

Līdz Wi-Fi iespējošanai var paiet dažas sekundes.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Wi-Fi.

3

Piesitiet slīdnim, lai ieslēgtu Wi-Fi. Tiek parādīti visi pieejamie Wi-Fi tīkli.

4

Lai izveidotu savienojumu, piesitiet Wi-Fi tīklam. Ja tīkls ir aizsargāts, ievadiet

atbilstošo paroli. Pēc savienojuma izveides statusa joslā parādās .

Lai meklētu jaunus pieejamos tīklus, piesitiet pie , pēc tam pie

Atsvaidzināt. Ja neizdodas

sekmīgi izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, skatiet atbilstošos padomus par problēmu

novēršanu jūsu ierīcē, kas atrodas vietnē

www.sonymobile.com/support/

.

Wi-Fi tīkla pievienošana manuāli

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet pie vienuma >

Pievienot tīklu.

4

Ievadiet informāciju par

Tīkla nosaukums (SSID).

5

Lai atlasītu drošības veidu, pieskarieties laukam

Drošība.

6

Ja nepieciešams, ievadiet paroli.

7

Lai rediģētu papildiespējas, piemēram, starpniekservera un IP iestatījumus, piesitiet

pie

Papildu iespējas un pēc tam rediģējiet iespējas, kā nepieciešams.

8

Pieskarieties

Saglabāt.

Lai iegūtu tīkla SSID un paroli, sazinieties ar Wi-Fi tīkla administratoru.

45

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Wi-Fi signāla stipruma palielināšana

Wi-Fi signāla uztveršanas iespējas var uzlabot šādi.

Pārvietojiet ierīci tuvāk Wi-Fi piekļuves punktam.

Pārvietojiet Wi-Fi piekļuves punktu prom no iespējamiem šķēršļiem vai traucējumu

avotiem.

Neaizsedziet ierīces Wi-Fi antenas zonu (ilustrācijā iezīmēto apgabalu).

Wi-Fi iestatījumi

Kad ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu vai tuvumā ir pieejami Wi-Fi tīkli, varat skatīt šo

tīklu statusu. Varat arī iestatīt, lai ikreiz, kad tiek noteikts publiski pieejams Wi-Fi tīkls,

ierīcē tiktu parādīts attiecīgs paziņojums.

Wi-Fi tīklu paziņojumu iespējošana

1

Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

4

Piesitiet pie vienuma >

Papildu.

5

Velciet pa labi slīdni, kas atrodas blakus vienumam

Tīkla paziņojums.

Detalizētas informācijas skatīšana par savienoto Wi-Fi tīklu

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Pieskarieties Wi-Fi tīklam, ar kuru pašreiz ir izveidots savienojums. Tiek parādīta

detalizēta informācija par tīklu.

Wi-Fi miega politikas pievienošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un piesitiet pie tiem.

3

Pieskarieties un pēc tam pieskarieties

Papildu > Neizslēgt Wi-Fi miega režīmā.

4

Atlasiet iespēju.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ir bezvadu tīkla standarts, kas palīdz izveidot drošu

bezvadu tīkla savienojumu. Ja jums nav plašu zināšanu par bezvadu tīklu drošību,

standarts WPS atvieglo Wi-Fi Protected Access® (WPA) šifrēšanas iestatīšanu, lai

padarītu tīklu drošu. Varat arī pievienot jaunas ierīces esošam tīklam, neievadot garas

paroles.
Izmantojiet kādu no tālāk norādītajām standarta WPS iespējošanas metodēm.

46

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Pogas nospiešanas metode — vienkārši nospiediet WPS atbalstītās ierīces, piemēram,

maršrutētāja, pogu.

PIN metode — ierīcē tiek izveidots nejaušs PIN (personiskais identifikācijas numurs), kas

ir jāievada WPS atbalstītā ierīcē.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, izmantojot WPS pogu

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un pieskarieties tiem.

3

Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

4

Pieskarieties , tad pieskarieties vienumam

Iestatījumi > WPS spiedpoga un pēc

tam WPS atbalstītā ierīcē nospiediet WPS pogu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu, izmantojot WPS PIN

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Wi-Fi un pieskarieties tiem.

3

Ieslēdziet Wi-Fi, ja tas vēl nav ieslēgts.

4

Pieskarieties vienumam >

Iestatījumi > WPS PIN ievade.

5

WPS atbalstītā ierīcē ievadiet ierīcē redzamo PIN kodu.