Sony Xperia Z3 Compact - Mobilo datu savienojuma koplietošana

background image

Mobilo datu savienojuma koplietošana

Ir vairāki veidi, kā savu mobilo datu savienojumu varat koplietot ar citām ierīcēm:

USB saistīšana — koplietojiet mobilo datu savienojumu ar vienu datoru, izmantojot USB

kabeli.

Bluetooth® saistīšana — koplietojiet mobilo datu savienojumu pat ar piecām citām

ierīcēm, izmantojot Bluetooth®.

Portatīvs Wi-Fi tīklājs — koplietojiet mobilo datu savienojumu vienlaikus pat ar 8 citām

ierīcēm, ieskaitot ierīces, kas atbalsta tehnoloģiju WPS.

Datu savienojuma kopīgošana, izmantojot USB kabeli

1

Deaktivizējiet visus USB kabeļa savienojumus ar ierīci.

2

Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot ierīces komplektācijā iekļauto USB kabeli.

3

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

4

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vairāk > Saistīšana un portatīvais tīklājs.

5

Velciet pa labi slīdni blakus

USB piesaistīšana, pēc tam, ja tiek aicināts, piesitiet

pie

Labi. Kad savienojums ir izveidots, statusa joslā tiek rādīts .

6

Lai pārtrauktu datu savienojuma kopīgošanu, velciet pa kreisi slīdni blakus

USB

piesaistīšana vai atvienojiet USB kabeli.

Nevar vienlaikus kopīgot ierīces datu savienojumu un SD karti, izmantojot USB kabeli.

47

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Mobilo datu savienojuma koplietošana ar citu Bluetooth® ierīci

1

Pārliecinieties, ka jūsu ierīce ir savienota pārī ar Bluetooth® ierīci un ka mobilā

datplūsma jūsu ierīcē ir aktivizēta.

2

Jūsu ierīce. Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

3

Atrodiet un piesitiet vienumiem

Iestatījumi > Vairāk > Saistīšana un portatīvais

tīklājs un pēc tam velciet slīdni blakus vienumam Bluetooth saistīšana pa labi.

4

Bluetooth® ierīce. Iestatiet ierīci, lai tīkla savienojums tiktu nodrošināts, izmantojot

Bluetooth®. Ja ierīce ir dators, skatiet attiecīgos norādījumus, lai pabeigtu

iestatīšanu. Ja ierīcē darbojas operētājsistēma Android™, piesitiet iestatījumu

ikonai blakus tās ierīces nosaukumam, ar kuru izveidots savienojums, sadaļā

Iestatījumi > Bluetooth > Pārī savienotās ierīces, pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu

Interneta piekļuve.

5

Jūsu ierīce. Uzgaidiet, līdz statusa joslā būs redzams . Kad tas ir redzams,

iestatīšana ir pabeigta.

6

Lai pārtrauktu mobilo datu savienojumu, velciet slīdni blakus vienumam

Bluetooth

saistīšana pa kreisi.

Funkcija

Bluetooth saistīšana tiek izslēgta katru reizi, kad izslēdzat ierīci vai Bluetooth®

funkciju.

Papildinformāciju par savienošanu pārī un mobilo datplūsmas ieslēgšanu skatiet sadaļā

Ierīces savienošana pārī ar citu Bluetooth® ierīci

lapā 126 un

Virtuālā privātā tīkla

pievienošana

lapā 50.

Ierīces kā portatīva Wi-Fi tīklāja izmantošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Saistīšana un portatīvais tīklājs un

pieskarieties tiem.

3

Piesitiet pie vienuma

Portatīva Wi-Fi tīklāja iestatījumi > Konfigurēt Wi-Fi tīklāju.

4

Ievadiet informāciju par

Tīkla nosaukums (SSID).

5

Lai atlasītu drošības veidu, pieskarieties laukam

Drošība. Ja nepieciešams,

ievadiet paroli.

6

Piesitiet

Saglabāt.

7

Piesitiet pie vienuma un velciet pa labi slīdni, kas atrodas blakus vienumam

Portatīvais Wi-Fi tīklājs.

8

Ja tiek prasīts, piesitiet vienumam

Labi, lai apstiprinātu. Kad portatīvais Wi-Fi tīklājs

ir aktīvs, statusa joslā tiek parādīta ikona .

9

Lai pārtrauktu datu savienojuma kopīgošanu, izmantojot Wi-Fi, velciet pa kreisi

slīdni blakus vienumam

Portatīvais Wi-Fi tīklājs.

Atļauja WPS atbalstītai ierīcei izmantot mobilo datu savienojumu

1

Pārliecinieties, ka jūsu ierīce darbojas kā portatīvs Wi-Fi tīklājs.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Saistīšana un portatīvais tīklājs >

Portatīva Wi-Fi tīklāja iestatījumi un piesitiet pie tiem.

4

Piesitiet slīdnim

Atrodama, lai iespējotu šo funkciju.

5

Sadaļā

Konfigurēt Wi-Fi tīklāju pārbaudiet, vai jūsu portatīvais tīklājs ir aizsargāts

ar paroli.

6

Piesitiet pogai

WPS spiedpoga un pēc tam izpildiet attiecīgos norādījumus. Varat

arī piesist vienumam >

WPS PIN ievade, un pēc tam ievadiet PIN kodu, kas ir

redzams WPS atbalstītajā ierīcē.

Pārnēsājamā tīklāja pārdēvēšana vai tā drošības pastiprināšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Saistīšana un portatīvais tīklājs un

piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet vienumam

Portatīva Wi-Fi tīklāja iestatījumi > Konfigurēt Wi-Fi tīklāju.

4

Ievadiet tīklam atbilstošo

Tīkla nosaukums (SSID).

5

Lai atlasītu drošības veidu, pieskarieties laukam

Drošība.

6

Ja nepieciešams, ievadiet paroli.

7

Pieskarieties

Saglabāt.

48

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.