Sony Xperia Z3 Compact - Datu lietošanas pārraudzība

background image

Datu lietošanas pārraudzība

Jūs varat sekot datu apjomam, ko noteiktā laika posmā jūsu ierīce saņem un pārsūta,

izmantojot mobilo datu vai Wi-Fi savienojumu. Piemēram, varat skatīt datu apjomu, ko

izmanto atsevišķas lietotnes. Datiem, kuri tiek pārsūtīti, izmantojot mobilo datu

savienojumu, varat iestatīt datu lietošanas brīdinājumus un ierobežojumus, lai izvairītos no

papildu maksas.

Ja izmantojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, tikai ierīces īpašnieks, t.i., primārais

lietotājs, var pielāgot datu lietojuma iestatījumus. Datu lietošanas iestatījumu pielāgošana var

jums palīdzēt labāk pārvaldīt datu lietošanu, bet nevar garantēt izvairīšanos no papildu

maksas.

Datplūsmas ieslēgšana vai izslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Datu lietojums un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties slīdnim blakus

Mobilā datplūsma, lai ieslēgtu vai izslēgtu datplūsmu.

Kad datplūsma izslēgta, ierīcē joprojām var izveidot Wi-Fi un Bluetooth® savienojumus.

Datu lietošanas brīdinājuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, vai mobilā datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Lai iestatītu brīdinājuma līmeni, velciet brīdinājuma līniju uz vēlamo vērtību. Jūs

saņemsiet brīdinājuma paziņojumu, kad datplūsmas daudzums pietuvojas

iestatītajam līmenim.

Mobilo datu lietošanas ierobežojuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, vai mobilā datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Velciet slīdni, kas atrodas blakus

Mobilo datu ierobežojuma iestatīšana, pa labi,

pēc tam piesitiet pie

Labi.

5

Lai iestatītu mobilo datu lietošanas ierobežojumu, velciet datu ierobežojuma līniju

līdz vēlamajai vērtībai.

Kad mobilo datu lietošana sasniedz iestatīto ierobežojumu, mobilā datplūsma jūsu ierīcē tiek

izslēgta automātiski.

Atsevišķu lietotņu datu lietošanas kontrole

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Piesitiet pie kontrolējamās lietotnes, pēc tam velciet pa labi slīdni blakus

Ierobežot

lietotnes fona datus un piesitiet pie Labi.

4

Lai piekļūtu specifiskākiem lietotnes iestatījumiem (ja tie ir pieejami), piesitiet pie

Lietotnes iestatījumi un veiciet nepieciešamās izmaiņas.

Atsevišķu lietotņu veiktspēja var tikt ietekmēta, ja maināt ar tām saistītos datu lietošanas

iestatījumus.

Datu lietojuma pārbaude

1

Ekrānā Sākuma ekrāns pieskarieties pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Datu lietojums un pieskarieties tam.

3

Pieskarieties pie , pēc tam pie

Rādīt Wi‑Fi.

4

Lai uzzinātu, kāds datu apjoms ir pārsūtīts, izmantojot Wi-Fi savienojumu,

pieskarieties cilnei Wi-Fi.

5

Lai uzzinātu, cik daudz datu ir pārsūtīts, izmantojot mobilo datu savienojumu,

pieskarieties cilnei

Mob. dati.

49

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.