Sony Xperia Z3 Compact - Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

background image

Ierīces ieslēgšana pirmo reizi

Pirms ierīces ieslēgšanas pirmo reizi ieteicams akumulatoru uzlādēt vismaz 30 minūtes.

Ierīci uzlādes laikā var izmantot; skatiet sadaļu

Ierīces uzlāde

35 lappusē.

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, tiek atvērts iestatīšanas ceļvedis, kas palīdz konfigurēt

pamatiestatījumus, personalizēt ierīci un pierakstīties savos kontos (piemēram, Google™

kontā).

Ierīces ieslēgšana

Nodrošiniet, lai akumulators tiktu uzlādēts vismaz 30 minūtes, pirms ieslēdzat ierīci pirmo reizi.

1

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu , līdz ierīce novibrē.

2

Kad tiek parādīta uzvedne, ievadiet SIM kartes PIN kodu un piesitiet pie

.

3

Uzgaidiet, līdz tālrunis tiek startēts.

10

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ierīces izslēgšana

1

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un turiet to, līdz tiek atvērta iespēju

izvēlne.

2

Iespēju izvēlnē piesitiet pie

Izslēgt.

Ierīces izslēgšana var aizņemt kādu laiku.