Sony Xperia Z3 Compact - Ekrāna aizsardzība

background image

Ekrāna aizsardzība

Pirms ierīces izmantošanas noņemiet caurspīdīgo aizsargplēvi, pavelkot aiz izceltā stūrīša.

Ieteicams aizsargāt ierīci ar Sony ekrāna pārsegu vai aizsargplēvi, kas paredzēti Xperia™

modelim. Trešo pušu ekrāna aizsardzības līdzekļu izmantošana var traucēt ierīces

darbību, ja tiek nosegti sensori, lēcas, skaļruņi vai mikrofoni, kā arī var anulēt garantiju.