Sony Xperia Z3 Compact - Ierīces utilizēšana

background image

Ierīces utilizēšana

Vai jums mājās ir veca ierīce? Varbūt vēlaties to utilizēt? Tādā veidā palīdzēsiet mums

atkārtoti izmantot tā materiālus un komponentus, kā arī aizsargāsiet vidi! Uzziniet vairāk

par utilizēšanas iespēju savā reģionā vietnē

www.sonymobile.com/recycle/

.

141

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.